Софтуер

ERP за SMB – тепърва покълващ или раждащ плодове пазар?

Computer World

Тихомир Иванов
 
Темата за ERP за големи клиенти е вече позната, а на пазара са налични много предложения на местни и чуждестранни фирми. Понастоящем много организации се стремят към подобряване на ефективността и оптимизиране на работата си – една ERP система води до автоматизиране на бизнес процесите, което предполага възможност за взимане на бързи решения и по-гъвкаво поведение на пазара – посочва Веселина Тавлиева, директор дирекция „Бизнес процеси“ в dWare. Но насочването на този тип софтуер към малкия и среден бизнес (SMB) у нас е нещо доста по-ново. Редица вендори се опитват да достигнат този пазар, което силно си личи от публичните прояви на техните представителства и партньори.

Доколко обаче този пазар съществува, вече е създаден или пък в момента се оформя, е трудно да се каже, съдейки по разнородните мнения на над 10 предприятия, активни в областта. „Повечето изцяло български компании попадат в сегмента на малкия и среден бизнес, посочва Радослав Бенов, управител на AS Systems. – В момента пазарът на управленски софтуер има изградена структура, като предлаганите продукти са три основни вида: тиражни системи; системи, които в малка степен могат да се настройват и да се доразвиват; системи, изградени на технологии, позволяващи пренастройка на бизнес процесите и разширяване обхвата на решението. Според мен само тази група системи би трябвало да се наричат ERP системи. За съжаление повечето фирми с развитието си закупуват поетапно система от всяка група, което е изключително финансово неефективно. Рядко се прави предварителен анализ спрямо бизнес плана и сложността на бизнес процесите на компанията какъв тип софтуер да се закупи. Забелязват се и прояви на нови тенденции като продажба на софтуер като услуга, но тяхната пазарна реализация е все още в сферата на експеримента.

Този пазар е в детските си години и предстои да се доразвива в бъдеще, като основен двигател на това развитие ще е и развитие на хардуерните центрове за данни с виртуални сървъри.“ Според Петър Миленков, изпълнителен директор на SAP Bulgaria, малките и средни предприятия (МСП) са гръбнакът на нашата икономика и затова много големи компании адаптират стратегиите си, за да предложат адекватни решения. „Смятам, че все повече компании осъзнават нуждата от система, която да обхване процесите в организацията не само за да ги оптимизира, но и за да обективизира субективното знание, натрупано във времето. Освен това натискът от страна на външната среда, конкуренцията, глобализацията са фактори, които правят избора на ERP система неизбежен. Ако допреди години ERP звучеше като нещо непознато и страшно, то сега пред малките и средни компании стои въпросът коя ERP система е най-подходяща за техните нужди. Разбира се, пазарът ни все още не е достигнал онова ниво на зрeлост, което би ни се искало, но върви в правилната посока, а и открива нови възможности за нас, доставчиците.“

Светлана Стоянова, мениджър „Продажби“ в FTS България, също заявява, че все повече родни малки и средни фирми достигат до осъзнатата необходимост и до решението да внедрят ERP система. Поради ограничения финансов ресурс на SMB компаниите в момента в дружеството наблюдават ясно изразена тенденция МСП да търсят възможности да включат закупуването и внедряването на ERP системите в проектите по европейските програми за финансиране. Доставчиците също търсят начини да подпомогнат малките клиенти с различни инициативи – предлагане на предефинирани решения, активно участие в подготовката и реализация на европроектите, SaaS. Нивото на развитие на ERP пазара за SMB обаче все още е начално, смята Иван Аржентински, управител на Алое Ко. „Спрямо предишни години обаче има една съществена промяна. Вече много МСП разбират значението на ERP системите и осъзнават нуждата от тях. Те активно разглеждат възможностите за внедряване на подобна система за своите нужди, но засега все още много от тях нямат финансовата и организационната възможност за това, казва той – Тук е мястото да добавя, че опитът ни е научил, че разликата в нуждите на микро и малките фирми от една страна и средните и големи фирми от друга страна е голяма.

Съответно, при вътрешните си разчети, отчитаме, че нуждите на малките и средните фирми са различни и имаме различни предложения към тях. Последните два месеца значително се увеличиха запитванията от SMB за ERP софтуер. Разбира се, до голяма степен това се дължи и на текущото реализиране на европейски програми за подпомагане, но има увеличение и на интереса от страна на фирми със собствено финансиране. Като цяло мога да кажа, че терминът ERP вече не е само неразбираема чуждицата за мнозинството от ръководителите на МСП.“ Ивайло Мирчев, мениджър „Маркетинг“ в Microinvest, също твърди, че за България оформянето на пазара на ERP системи в този сегмент е на много ранен етап.

„Преките ползватели на информацията от подобен род системи вече се чувстват готови за тяхното прилагане, но по ред причини – колебание за качество на софтуера, подготвеност на приложните специалисти, достъп до финансиране – не се достига до реално инвестиране в софтуер от висок клас.“ Иво Дрешков, мениджър партньори „Решения за управление на бизнеса“ в Microsoft България, определя състоянието на пазара на ERP системи у нас като преход между първа и втора фаза на съзряване – той е вече наситен с продуктови предложения от всякакъв клас и вид, съобразени с особеностите на българския пазар. От друга страна клиентите вече са по-запознати с това какво искат от такъв софтуер и на каква цена биха го получили.

„При тях се наблюдава изместване на фокуса от комбинацията цена/функционалност, към неща като ниво на поддръжка, визия за бъдещо развитие, стандартизирани интерфейси и бази данни и цялостен ангажимент на производителя към съответния продукт, посочва той. – В този аспект, доста по-предпочитани започват да стават продукти от доказани световни производители, представени от повече от един партньор в България. По този начин компаниите могат да намалят нивото на риска, като в това време увеличат качеството на получаваната услуга.“ Въпреки осъзнатата необходимост, за която се говори, около 90% от малките и средни предприятия в страната все още предпочитат да използват по-евтиния вариант – отделни счетоводни системи, складови системи, софтуер за управление на документите и прочие програми за различните отдели, обръща внимание Росен Караиванов, управител на Team Vision Bulgaria.


Това обаче води до доста повече работа на служителите, които трябва да консолидират информацията от всички места, а и се получават много грешки и несъответствия, посочва още той. „Изключително малко компании избират директно внедряване на ERP система и това са предимно чуждестранни представителства. Останалите започват със счетоводни системи или български софтуер и чак след време достигат до извода, че все пак им трябва по-мащабна система за управление на бизнеса.“ Същевременно обаче Боян Мартинов, мениджър „Продажби“ в Intelligent Systems Bulgaria (ISB), твърди, че ERP пазарът за SMB сектора у нас вече е оформен. „Присъстват почти всички големи играчи – световни производители на ERP системи, които вече трайно се насочиха към малките и средни компании, каквито са основната част от фирмите у нас. Налице са и множество местни фирми, които предлагат различни софтуерни продукти за МСП.

По-голямата част от мениджърите вече са наясно какво е ERP система, интересуват се от тенденциите и новостите в бизнес софтуера. Въпреки нестабилната икономическа обстановка в момента, процентът на организациите, внедрили ERP система, продължава да нараства и това са основно малки и средни компании, за които инвестицията за имлементация на ERP не е толкова значителна. Българският ERP пазар е все още млад, което му предоставя много важно предимство – неограничени възможности за растеж и развитие.“ Борислав Недялков, ръководител на отдел „Маркетинг и продажби“ Antipodes, отбелязва, че SMB пазарът е наситен не само с ERP предложения, но и с приложения, покриващи само определени дейности на бизнеса – CRM, Call Centre, HR, Accounting и др.

На място или SaaS?
Този въпрос отново буди раздвоение, но то води до предефиниране на въпроса – „SaaS или не може да се каже?“ „При инсталация на място хардуерът и софтуерът се закупуват и инсталират директно при клиента, разяснява Росен Караиванов. – Системата се настройва, развива и поддържа от внедрителя, а във внедряването задължително се включват и служителите на клиента. За SaaS системите предлагащият ги доставчик има грижата за хардуера, софтуера, развитието, поддръжката, ъпгрейда и всички други разходи по системата, а клиентът използва приложението през Интернет.


Българските ERP консултанти се развиват

Това е мнението на повечето респонденти по темата, но разбира се има и критики. Според Иван Аржентински например, пазарът достига зрелост и вече има значително търсене и предлагане на подобни услуги. Боян Мартинов смята, че вече има много специалисти с натрупан значителен опит и експертиза, сертифицирани в различни области и компетентности, но управителят на Алое Ко и Светла Манолова посочват като проблем недостигът на специалисти в тази област. Много специалисти от България са предпочитани консултанти в други страни, показва опита на Ивайло Мирчев. Заедно с това обаче специализирането като ERP внедрител е новост за страната и трудно може да се каже, че имаме изградени традиции в тази област.

Така редица специалисти идват от други сфери, а това има както положителни, така и отрицателни страни, добавя той. Иво Дрешков също говори за повишаване на средното ниво, посочвайки, че много фирми са достигнали размера и нивата на познание, при които да подготвят и предоставят качествени консултанти. „Но все пак клиентите трябва да са доста внимателни, защото има и доста компании, страдащи от типичните болести на растежа – липса на капацитет, недостатъчна подготовка на консултантите и бързото им „хвърляне в боя“ и липсата на работеща система и кадри за управление на множество проекти и ресурси, предупреждава той. – Бих посъветвал клиентите да не се подлъгват по „примамливата“ цена, която предлагат някои внедрители, защото тук с пълна сила важи правилото, че „евтиното излиза скъпо“.“ Мнението на Петър Миленков, базирано най-вече на качествата и нивото на SAP консултантите в България, също е положително. „Бих казал, че имаме наистина много добри консултанти и когато казвам консултант, имам предвид човек, който изслушва нуждите на клиента и след това намира най-добрия инструментариум, за да ги задоволи и да открие пред него перспектива, която дори самият клиент в момента не вижда.

Проблемът възниква, когато поради мащаба на пазара ни, консултантите с опит и компетенции, са ангажирани с месеци напред или тясно специализирани консултанти липсват.“ Но има и по-тежки критики. Борислав Недялков направо заявява, че родните ERP консултанти са все още слабо развити. За него, както и за Радослав Бенов, основен проблем е обвързаността на консултантските компании с определени вендори, което води до съмнения в тяхната обективност и отдръпване от същността на консултацията. Същевременно обаче Бенов посочва като друг проблем неразбраната от бизнеса необходимост от ползването на консултанти при избор на ERP система, което спъва развитието на този бизнес.

Според Светла Манолова, много малко компании инвестират в обучения на консултантите си и това води до голям брой неуспешни проекти. Генералният проблем не е липсата на функционалност в системата, а липсата на опит и знания в консултантите. Росен Караиванов алармира за още нещо – липсата на „не“ в речника на някои консултанти. „За съжаление много внедрители у нас се стараят просто да угодят на клиента и изпълняват сляпо желанията му, като така подценяват качествата и възможностите на собствените си консултанти, казва той – Така не може да се изгради ефективно решение. Затова съветвам компаниите да правят старателно проучване, за да намерят точния за тях внедрител, позволяващ на консултантите си напълно да разгънат своя потенциал по време на своето внедряване. Така само ще спечелят и двете страни.“    
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X