Софтуер

В офиса на NDB отвори врати облачният IBM Technical Exploration Center

Computer World


Тихомир Иванов

По време на откриването Мусала Софт демонстрира приложения за финансовия сектор на IBM WebSphere ILOG JRules и IBM Cognos Express. Двата продукта имат широка приложимост в банкови институции. IBM Cognos Express е първото и единствено интегрирано решение за планиране и бизнес анализ и отчетност, напълно покриващо нуждите на средни по размер предприятия, казват от Мусала Софт. ILOG JRules е система за управление на бизнес правилата, предлагаща функционалност за изграждане и внедряване на приложения за Java, mainframe и SOA среди, базирани на правила.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X