Софтуер

AMR Research: Догодина ERP пазарът се връща на нивото от 2008 г., а през 2011 расте с 9%

Computer World

След четирипроцентовия спад на глобалните инвестиции в ERP системи тази година, пазарът ще се върне на нивото си от 2008 г. догодина и ще отбележи ръст от 9% през 2011 г., прогнозират от AMR Research.

Очакванията за следващата година са приходите от нови лицензи да не се покачат осезаемо, понеже 47 на сто от компаниите планират по-скоро инвестиции в доразвиване и по-пълноценно използване на вече внедрен софтуер или преминаване към по-нова версия. Само 24 процента от компаниите ще се ориентират към закупуването на нов продукт, а 12% имат намерение да надградят съществуващите функционалности с вертикални, отраслово специфични, приложения, според AMR Research. През 2010 г. ще продължи да нараства търсенето на решения за бизнес анализи и за автоматизиране на отношенията с клиентите (CRM).

Последното проучване на Conspectus относно ERP пазара показва, че за 76 на сто от фирмите основната причина за внедряване на ERP система в условията на икономическа криза е волята за подобряване на бизнес процесите. Наред с това е важна и достигнатата степен на зрялост на самия бизнес.

През последните две години броят на мениджърите, смятащи, че използваните към момента системи вече не отговарят адекватно на нуждите на организацията, се е увеличил с 60%, което вероятно е следствие от глобалната финансова нестабилност, сочат данни на Conspectus. Същевременно през последните три години не са се променили очакванията по отношение на водещите ползи, с които ръководството свързва инвестицията в бизнес софтуер - по-силен контрол върху случващото се в организацията и оптимизиране на вътрешните процеси. Все по-високи са изискванията на компаниите към възможностите за модифициране на решението, за да съответства максимално на техните вътрешни бизнес процеси.

Очертава се и друга любопитна тенденция - предприятията стават все по-самокритични спрямо внедряването на ERP. По-често търсят евентуалните причини за неуспех не при внедрителя на софтуера, а вътре в себе си. Като съществен фактор за гладкото протичане на внедряването се отчитат необходимостта от правилен и квалифициран вътрешен човешки ресурс, от точно описание на логични и последователни вътрешни процеси, които да бъдат отразени в софтуера, както и от формулирането на реалистични очаквания към крайните резултати от внедряването на избраното ERP решение.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X