Софтуер

Последната версия на UBX Payment Portal отразява новите регулаторни изисквания

Computer World

Sirma Business Consulting пусна обновена версия на система за управление на плащанията UBX Payment Portal, насочена към банки и финансови организации. Тя покрива новите изисквания, наложени с промените в Закона за платежните услуги и платежните системи, както и в Наредба 3 на БНБ, които влязоха в сила от 1 ноември 2009 г.

Продуктът, който пръв у нас отразява новите регулаторни изисквания, се интегрира до 30 работни дни при отложени плащания или при плащане на абонаментна такса.

Готови сме да осъществим експресно внедряване на UBX Payment Portal, при отложено плащане, за да обезпечим навременното покриване на новите регулаторни норми от страна на нашите клиенти", заяви Цветомир Досков, изпълнителен директор на Sirma Business Consulting.

UBX Payment Portal представлява централизирана система, работеща на ниво централа, която се настройва към комуникационна среда на банката. Реализира се чрез класическа n-tier архитектура, посредством Oracle10g Database и J2EE (JSF). Администрирането и управлението на системата се осъществяват чрез уеб интерфейс. Решението включва интерфейси към BISERA 7 (ISO-20022), RINGS (SWIFT), BISERA 6, CENTRAL DEPOZITAR, SEBRA, към НОИ, както и към вътрешните информационни системи на банката.

Продуктът улеснява следенето и равнението на междубанковите разчети на централите с клоновете, позволява лесния достъп до информация за състоянието на клиентска сметка и платежните инструкции към нея, както и конвертирането й в SWIFT, ISO 200022 или договорен с банката формат. Сред предимствата му са също поддръжката на регистър с банки - участнички в SEPA, както и автоматичното разпознаване по зададени правила и извличане на съобщения от основната банкова система.

Системата вече е инсталирана и работи в Allianz Банк България. Тя включва функционалности за управление на логическите и физически интерфейси, за връзка със SEPA, BISERA7, BISERA6, RINGS, SWIFT и SEBRA, проследяване статуса на всяко платежно нареждане, наблюдаване в реално време на състоянието на сметката за сетълмент на банката, проследяване състоянието на платежния процес, ликвидността и платежните потоци. Освен това решението регистрира, обработва, трансформира и транспортира платежни инструкции и съобщения до BISERA7 и SEPA, съгласно правилата и процедурите на ISO-20022. Друга функция на UBX Payment Portal е генерирането на справки и архив на обработените и отхвърлени платежните инструкции.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X