Софтуер

IBM създава среда за „облачни" изчисления за бизнес анализи с над един петабайт данни

Computer World

IBM обяви създаването на частна среда за работа с „облачни" изчисления за бизнес анализи, наречена Blue Insight, която първоначално ще съдържа над един петабайт данни, равняващ се на количеството информация, получавана от 333 млрд. транзакции от банкомати.

Начинанието е вътрешно за компанията и ще позволи на повече от 200 000 нейни служители да извличат информация от почти 100 различни информационни хранилища на планетата, за да вземат решения при продажбите, а също да предвиждат и да действат незабавно и точно при всяка бизнес възможност. Решението ще осигури обща платформа за извършване на бизнес анализи, без значение в коя част на света се намира служителят.

Директорите „Продажби" ще могат да изискват данни в реално време, като по този начин екипите, занимаващи се с продажби, ще разполагат с по-подробна информация за връзката на клиентите с IBM от всички местоположения, където компанията е активна. Това ще даде възможност да се предвижда кои продукти и услуги допринасят или биха допринесли най-много за развитието на бизнеса.

С наличието на такъв обем информация и анализи служителите, които разработват нови продукти, ще могат да се концентрират върху създаването на по-иновативни решения.

Инженерите в производствения процес ще могат да оценяват данни на производствено ниво в реално време, за да регулират работата си според необходимото с цел постигане на по-добри приходи и намалено време за доставка.

Този нов модел облачни изчисления ще предостави на служителите ни едно-единствено място, от което да получават достъп до бизнес информация, да подобрят спазването на стандартите и да създадат хранилище на най-добрите практики в компанията ни, заяви Пат Туули, главен директор „Информационни технологии" в IBM. - Освен бизнес изискванията, съществуваха важни технологични елементи в подкрепа на това решение, което ще бъде поддържано от System z и Cognos. Очаквам, че този пръв по рода си подход ще помогне за създаването на нови възможности за растеж и ще окаже значително влияние върху намаляването на разходите, което е точно това, което бизнесът иска от водещите ИТ организации."

Blue Insight ще работи на голямата машина System Z10 с 48 процесора, 32 от които ще се използват в реална работна среда, а останалите 18 ще са за разработки и тестване. Решението ще се характеризира със силна криптография, способна да обработи до 10 000 защитени транзакции в секунда с резервна поддръжка.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X