Системи За Съхранение

QNAP Boxafe подобрява защитата на данните от GoogleG Suite и Microsoft 365

Computer World

Все повече компании инвестират в дигитална трансформация, разбирайки все по-ясно предизвикателствата на близкото бъдеще. Създават се среди, в която концепции като облачни приложения, устройства за съхранение или мрежи са от съществено значение за създаването на необходимата технологична екосистема. И точно там като ИТ партньор, разполагането с най-модерни технологии и решения се превръща в конкурентно оръжие.

В това отношение QNAP е готова да помогне за трансформиране на компаниите. Производителят е изградил цялостно портфолио, за да даде възможност на корпоративните потребители да се възползват от почти безграничния потенциал на ИТ услугите. Сред хибридните облачни технологии, които развива QNAP през 2020 г., са:
  • Облачен шлюз за съхранение: Решенията VJBOD Cloud и HybridMount предлагат файлово базиран и блоково базиран шлюз за съхранение, интегрирайки повече от 20 световноизвестни доставчици на публични облачни услуги.
  • Qmiix - Разрешава автоматизация в реално време през платформи за IoT приложения, като значително подобрява производителността им.
  • Boxafe x HBS 3 - Цялостно решение за архивиране на данни с технологията QuDedup, което дедупликира данните в източника и ефективно намалява времето за архивиране и възстановяване.
  • QTScloud - Тази операционна система е предназначена за облачни NAS приложения, като ви позволява да управлявате и извличате данни по всяко време.

Нека обърнем повече внимание на QNAP Boxafe. С тази функционалност на QTS компанията предоставя на предприятията цялостно решение за резервно копиране на данни (backup) от облачните услуги Google G Suite и Microsoft Office 365.

Цялостно решение за резервно копиране на данни от облачните услуги Google G Suite и Microsoft Office 365

Цялостно решение за резервно копиране на данни от облачните услуги Google G Suite и Microsoft Office 365


Глобалната тенденция за използване на все повече софтуер като услуга (SaaS) доведе до засилени инвестиции в корпоративни SaaS услуги. Независимо от удобствата на модела SaaS обаче, той си остава уязвим към загубата на данни, има и някои ограничения по отношение на възстановяването на данни. Настъпване на инциденти, включително заради човешка грешка, може да доведе до огромни загуби на данни. Именно тук помага цялостното решение на QNAP Boxafe, което осигурява на предприятията надеждно резервно копиране на данните им от облачните пакетни услуги Google G Suite и Microsoft Office 365.

По принцип доставчиците на SaaS услуги поддържат инфраструктурата, но не носят отговорност за загубата на данни. Услугите в Google G Suite имат редица ограничения. В електронната поща Gmail изтритите писма са запазват в "кошчето" само 30 дни, като след този период се изтриват завинаги не могат да бъдат възстановени. Това важи и за контактите в Google Contacts. В облачното хранилище Google Drive администраторите могат само да възстановяват обекти, изтрити преди 25 дена. Всички събития в календара Google Calendar се изтриват за постоянно и също не могат да бъдат възстановени.

По същия начин случайно изтрити данни от електронната поща Outlook и контактите (Outlook Contact - People) в Microsoft 365 могат да бъдат възстановени в рамките само на 14 дни, а се изтриват за постоянно след 30 дни. В хранилището OneDrive обектите се запазват 93 дни след датата на изтриването им от първоначалната папка. Администраторите могат да се свържат с Microsoft Support, за да поискат възстановяване, но пак в рамките на 14 дена, след това операцията е невъзможна. В календара Outlook Calendar всички записани събития се изтриват за постоянно и не могат да бъдат възстановени.

Същевременно дори да са съхранени в облака, данните могат да бъдат обект на зловредни атаки, например с криптовирус. След криптирането им, данните може да бъдат загубени завинаги, освен ако не платите откуп.
При тези сценарии помага решението Boxafe, с което компаниите "забравят" за тревогите си относно загубата на данни. С това решение те могат да направят резервни копия на файлове, е-пощи, календари и контакти от GoogleG Suite и Microsoft 365 в система за съхранение QNAP NAS. Решението Boxafe дава и редица предимства:
  • Лесно използване. Всички функции са вградени в едно приложение. Само с една задача могат да бъдат направени резервни копия на хиляди потребителски профили. Това става на 4 лесни стъпки. Първо администраторът се оторизира, като получава необходимите ключове от G suite или Office 365. След това избира за кои услуги иска да направи копия - е-поща, календар, контакти или облачно хранилище. Третата стъпка е да определи как ще осъществи резервното копиране, като QNAP предлага 3 типа - еднократно, ръчно задаване и по зададен график. И накрая се избира за кои потребители иска да направи резервно копиране.
  • Сигурност. Бизнес данните остават под контрола на компанията. Освен това се следва принципът на резервното копиране 3-2-1, т.е. създават се 3 различни копия на данните (в G Suite/ MS 365), съхранени на две различни медии - в облака и на локална система, като едната със сигурност е извън компанията. За целта QNAP препоръчва да инсталирате Boxafe на локална NAS система и на облачен QNAP NAS (вж. графиката).

Реализиране на правилото 3-2-1 за създаване на резервно копие

Реализиране на правилото 3-2-1 за създаване на резервно копие

  • Надеждност. Създаването по график за няколко версии на резервните копия намалява целевото време за възстановяване (RPO). RTO не е просто времеви период между загубата на данни и тяхното възстановяване. Целевото време отчита и стъпките, които ИТ екипът трябва да предприеме, за да възстанови и приложението, и неговите данни. Същевременно при резервното копиране се записват само промените, което спестява пространство на диска.
  • Централизиране на данните. Същевременно с решението на QNAP можете да извлечете бизнес данните от облачните услуги, за да намалите разходите си. Тези стари данни, например за бивши служители, са нужни за счетоводни цели или според изисквания на други закони.

През едно табло (dashboard) се виждат всички обхванати домейни и потребителски профили, както и графикът за създаване на резервни копия.

През едно табло (dashboard) се виждат всички обхванати домейни и потребителски профили, както и графикът за създаване на резервни копия.


QNAP Boxafe дава възможност за преглед на състоянието на резервното копиране, като ИТ отделът знае точно кой домейн е напълно защитен, какво дисково пространство потребява всяка услуга от домейна, генерира се и доклад за скорошните задачи по създаване на резервните копия.

В същото време тези резервни копия на данните не могат да бъдат достъпени от неоторизирани служители. Самите служители могат да видят и след това да изберат кои техните данни да бъдат възстановени. Търсенето на тези данни се подпомага от специфични техни параметри като за е-поща това са subject, from, to, cc, bcc, за контактите - по име, email, псевдоним, работна позиция, при календара може да се търси според организатор, място и име на събитието. Сред резервните данни от облачното съхранение се търси по тип на файла, собственик на файла, дата на последна промяна.

Планове за развитие на QNAP Boxafe
Достъпната в момента версия на решението е Boxafe 1.1, като се поддържат няколко езика. Очаква се до края на тази година да бъде пуснати още две версии на продукта, които ще поддържат експортна функционалност, както резервни копия на Office 365 SharePoint.

Решението е полезно за компании, които искат да запазят контрола над своите данни, като същевременно реализират правилото 3-2-1 за надеждно резервно копиране. С негова помощ се създават резервни копия на облачни услуги на хиляди потребителски профили, като безплатната версия поддържа до 10 000. И накрая, потребителите сами могат да търсят сред своите резервни копия на данните и да възстановят само онези, които им трябват.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X