Сигурност

ДАЕУ с актуализирана методика за удостоверяване на устройствата за машинно гласуване

Александър Главчев

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) публикува за обсъждане проект на актуализирана Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3. Проектът е изготвен съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация, който е достъпен на адрес: e-gov.bg/wps/portal/agency/about-us/public-consultation/aktualizirana-metodika.

Целта на проекта е да се отразят новите промени в разпоредите на Изборния кодекс, приети от 45-то Народно събрание, касаещи машинното гласуване и да се разработят процедури, които ще се прилагат при последващо удостоверяване на типа техническо устройство за машинно гласуване.

До 04.06.2021 г. всички заинтересовани страни могат да предоставят становище по Методиката в деловодството на ДАЕУ или на e-mail: mail@e-gov.bg.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X