Сигурност

ENISA анализира кибесигурността при автономните коли

Майя Бойчева-Манолчева

Нов доклад на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК анализира рисковете за киберсигурността, свързани с изкуствения интелект при автономните автомобили. Според експертите тези системи биха могли да бъдат обект както на внезапни повреди, така и на преднамерени атаки срещу критичните функционалности за сигурност.

Автономните коли използват системи с изкуствен интелект, които на базата на машинно обучение събират, анализират и прехвърлят данни, за да взимат решения, които обикновено се взимат от човека. Тези системи работят непрекъснато, за да разпознават уличните знаци, маркировката, другите превозни средства, за да изчисляват скоростта и да планират пътуването. И като всички останали ИТ системи, са уязвими на атаки, които могат да се отразят на функционирането на автомобила. Например промяната дори частично на пътната маркировка, както и поставянето на лепенка на знака "Стоп" могат да предизвикат трудности при разпознаването им и да доведат до инциденти, обясняват експертите.

С цел да се предотвратят такива атаки и да се подобри сигурността, специалистите съветват редовно да се прави проверка на AI компонентите и систематично да се валидират моделите на изкуствения интелект и информацията.

Друга препоръка е да се извършва непрестанна оценка на риска, с помощта на която да се идентифицират потенциални рискове и заплахи, свързани с използването на изкуствения интелект при автономните автомобили. Правилните политики трябва да управляват цялата верига за доставки при превозните средства.

Автомобилната индустрия трябва да приеме и подходът "сигурност още на ниво разработване" (security by design) при развитието и внедряването на AI функционалностите, се казва още в доклада.

Снимка: ENISA
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X