Сигурност

GSMA коментира преразгледането на директивата NIS

Владимир Владков

Картината на заплахите се промени драстично след влизането в сила на Директивата за мрежовата и информационна сигурност (NIS) през 2016 г., заявиха от организацията на мобилните оператори GSMA, която призова Европейската комисия да актуализира и разшири директивата, така че тя да отговори на настоящите рискове и на бъдещи предизвикателства, за да гарантира, че 5G технологията е сигурна.

"GSMA приветства стратегията на Комисията за киберсигурност и подкрепя засиления фокус на ЕС върху киберсигурността", пише в изявление на браншовата асоциация. Обявеното наскоро преразглеждане на директивата NIS обаче трябва да бъде по-амбициозно, за да се засили киберсигурността в ЕС и да обърне внимание на драматично промененящите се заплахи.

"Едно от най-големите ни притеснения е, че Директивата NIS не включва доставчици на хардуер и софтуер. Това е значителна слабост, каза Джон Франс, ръководител на сектор" Сигурност в индустрията "на GSMA" - Доставчиците на хардуер и софтуер в момента нямат юридическа отговорност по отношение на проблемите със сигурността, генерирани от тяхното оборудване като част от мрежата. И все пак тези участници са от основно значение за осигуряването на сигурна и устойчива цифрова инфраструктура в рамките на Европейския съюз. Софтуерът ще играе все по-важна роля в нашето бъдещо дигитализирано общество и в телекомуникационните мрежи. Хардуерът и софтуерът могат да съдържат уязвимости при проектирането и/ или внедряването, а това увеличава повърхността на атака, която противниците се стремят да използват. "

GSMA, който представлява повече от 200 европейски телекомуникационни оператори, е готова да работи с Европейската комисия за постигане на много споделени цели на цифровото десетилетие, включително свързаните с данни, изкуствен интелект, стандартизация, изменение на климата и единния европейски пазар.

Снимка на Steve Buissinne от Pixabay
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X