Сигурност

Центърът за киберсигурност на Световния икономически форум ще си партнира с Acronis

Александър Главчев

Acronis обяви, че си партнира с Центъра за киберсигурност на Световния икономически форум с цел обединяване на усилията с тази публично-частна мрежа в отговор на нарастващите заплахи за киберсигурността по света. Компанията ще участва в проект за киберриск и корпоративно управление, за да спомогне за установяването на базово разбиране на ключовите проблеми на киберсигурността, като същевременно предоставя насоки относно стратегиите за сигурност и кибер устойчивост.

Дигиталната икономика се превръща в непрекъснато нарастващ фактор за развитие по света, киберсигурността става основна грижа. Ангажирайки лидери от бизнеса, правителството, гражданското общество, академичните среди и множество сектори, Центърът за киберсигурност на Световния икономически форум защитава киберсигурността като конкурентно предимство, което създава възможности и е от значение за публичните и частните организации.

"В последния доклад за глобалния риск на форума се отбелязва, че петте най-големи глобални заплахи са свързани с киберсигурността, като кибератаките и кражбите на данни са сред най-непосредствените опасности, според основателят и главен изпълнителен директор на Acronis Сергей Белоусов. Бидейки част от челните редици на новата ИТ дисциплина в киберзащитата, Acronis предлага уникална, всеобхватна перспектива за предизвикателствата пред защитата, пред които са изправени днешните институции. Чрез сътрудничество с нашите партньори можем да гарантираме, че бизнес и правителствените лидери разполагат с инструментите и рамките, необходими за изпълнение на техните задължения за киберсигурност в съвременния свят."

Партньорството също така означава, че институционалните лидери, както от частния, така и от публичния сектор, ще се възползват от стратегиите и стандартите за управление, които са разработени отчасти, използвайки цялостния подход на киберзащитата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X