Законодателство

Над 10, 000 компании са получили близо 500 млн. лева по програми за подпомагане

Иван Гайдаров

10, 363 компании и организации в България са субсидирани с общо 485.7 млн. лева (0.4 % от очаквания БВП) по правителствените програми ПМС55 и ПМС151 за периода март-септември вследствие на кризата породена от COVID-19. Това сочат резултатите от изследването на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Субсидираните работни места са общо 190,000, а общо наетите служители по трудов договор в получилите средствата, CBN оценява на 325,000. Средният коефициент на защитени със субсидия позиции спрямо общия брой наети е 59%.

Компании и организации от всичките 18 индустрии в страната са получили субсидии, сочи изследването. Най-тежко засегнатите индустрии с най-много субсидирани компании са търговията, следвана от хотелиерството и ресторантьорството и преработващата промишленост.
Най-слабо засегнатите индустрии с най-малко участници по програмите до момента CBN наблюдава във финансите, енергетика и селското стопанство.

Най-много работни места правителството е субсидирало в преработващата промишленост (145,000). следвана от търговията (48,000) и хотелиерството и ресторантьрството (46,000).

Най-висок коефициент на субсидирани работни позиции спрямо общо наетите изследването показва в образованието (73%) добивната промишленост (69%) и транспорт и складиране (67%).

Най-голям дял субсидирани работни места от всички наети в съответната индустрия са агенцията открива в културата, спорта и развлеченията (4.3%), хотелиерството и ресторантьорството (4.3%) и добивната промишленост (4.1%).

Компании и организации от 78 от общо 82 сектора са получили правителствени субсидии до момента.

Ресторантьорския е най-засегнатия от общо 82 сектора с най-много субсидирани компании и организации - 1,585 или 15% дял от всички субсидирани. Сухопътния транспорт е петия най-засегнат сектор с 4.7 % дял от всички компании със субсидии.

Хотелиерството е сектора с най-много подпомогнати работни места - 15,700 и размер на получената субсидия - BGN 35.5 m. В първата петица преработващата промишленост е представена с два сектора - един от новите и бурно развиващи се направления - производството на автомобилни части (14,000 субсидирани места) и малко изненадващо - производството на облекло (11,000 субсидирани работни места).

Изследването на агенцията дава възможност за анализи на резултатите по области. Например в Бургаска област най-много работни места с изравнени позиции по 5,500 са сусбсидрани във фирми от туристическата индустрия и промишлеността, а трета малко изненадващо е транспортната индустрия (1,200 места) изпреварвайки търговията.

За възможностите на бюджета и оценка на размера на правителствените субсидии агенцията посочва още един важен допълнителен показател - за първите девет месеца изплатената субсидия за запазване на работни места в страната спрямо разходите на държавния бюджет (по данни на МФ) е 2.7% или е почти идентична с отрицателното бюджетно салдо за периода.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X