Сигурност

Онлайн инструмент показва киберинциденти в ЕС

Майя Бойчева-Манолчева

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) пусна нова версия на онлайн инструмента за статистически анализ на инциденти в областта на киберсигурността CIRAS. В него потребителите могат да открият информация за киберинциденти в телеком сектора през последните осем години и данни за киберинциденти в областта на удостоверителните услуги през последните четири години. Инструментът е публично достъпен тук, а в момента в него има информация за около 1100 случая.

Според данните от последните четири години, най-разпространената причина за инциденти със сигурността при телеком сектора са системните прекъсвания (412 от 637 инцидента общо). На второ място се нареждат човешките грешки, които са причина за близо една пета от инцидентите (19%), а на трето място - природните бедствия (11%). Оказва се, че едва 4% от случаите са категоризирани като зловредни действия.

При удостоверителните услуги в последните четири години най-разпространените киберинциденти са системните прекъсвания (60%). Една пета от докладваните случаи са вследствие на човешка грешка и също толкова - вследствие на зловредни дейнствия.

Докладването на инциденти в областта на киберсигурността е задължително в страните от ЕС. Всяка година националните органи изпращат обобщена справка за случаите към Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, която анализира данните и изготвя доклад. Достъпът до агрегираните и анонимизирани данни в онлайн визуалния инструмент са публични и помагат за повишаване на прозрачността и информираността за инцидентите в областта на киберсигурността. Чрез тях могат да се проследят тенденциите и моделите, като потребителят може да избере определен период от време или определена категория и да получи статистическа информация за причините и засегнатите ресурси.
Снимка: ENISA
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X