Законодателство

Какво ще ни донесе европейското регулиране на изкуствения интелект?

Владимир Владков

Шефът на Google и на Microsoft заявиха съответно в Брюксел и в Давос, че подкрепят регулирането на изкуствения интелект. През последните няколко месеца видяхме трескава активност от страна на Европейския съюз по отношение на регулирането на изкуствения интелект, като Еврокомисията обеща да предостави законодателна рамка в тази област в рамките на пет години, т.е. до 2024 г.

Няма подробности дали това ще доведе до промени на съществуващите законодателни рамки, основно на GDPR, или ще представлява изчерпателен набор от допълнителни мерки, коментира Кристина Патсиора, старши анализатор в GSMA Intelligence. Въпреки това изтекли в пресата документи дават някакви индикации за посоката, в която се насочва ЕК с регламент за изкуствения интелект (ИИ), подчертавайки 3 тенденции и свързаните с тях последици.

1. Приложенията за ИИ спрямо степента на риск
Една евентуална регулаторна рамка за ИИ може да изисква от компаниите да направят самооценка на потенциалния риск, свързан с техните собствени услуги, базирани на ИИ. "Подобна категоризация би съществувала в рамките на един "континуум", базиран на даден сектор и на дадено приложение. Например здравеопазването ще бъде сектор с висок риск, когато се комбинира с ИИ, докато автономните автомобили ще бъдат приложение с висок риск, защото ако ИИ приложението се провали, това може да причини смърт", обяснява Патсиора.

Компаниите ще трябва да въведат нови процедури, за да разберат и обосноват нивата на риск, свързан с техните услуги, базирани на ИИ. "Оценките на риска вероятно ще включват потенциално въздействие върху потребителите и ще се стремят да определят количествено риска от алгоритмични отклонения и от извличане на данни от външни разработчици, които допринасят за услугите на дадена компания. Регулаторите трябва внимателно да изработят законодателство, което не поставя неправомерно допълнителна оперативна тежест или разходи за препроектиране, особено когато GDPR вече е в сила. На този фон и като се има предвид, че ИИ е бързопроменящо се поле, може би трябва да бъде възприет поетапен подход, който да дава приоритет на зоните с висок риск", смята анализаторът.

2. Технологичните иновации, рисковете за поверителността и оправомощаване на индивидуалните потребители

Друг вариант, който според публикациите обмисля Еврокомисията, включва предоставяне на хората на подобрено право за преносимост на личните им данни. В неотдавнашното си проучване Consumer Insights GSMA Intelligence показва, че сравнително голяма част от анкетираните (22 на сто) от технологични компании, оператори, регулатори и държавни органи смятат, че самите те трябва да са отговорни за безопасността на собствените си данни. В този дух регулацията трябва да насърчава доставчиците на ИИ услуги да създават инструменти, които помагат на потребителите да управляват своите рискове за поверителност. Това може да включва аспекти като:
Лесно обясним и разбираем изкуствен интелек, новоразвиващ се клон на ИИ системите, който има за цел да обясни и обоснове всяко решение, взето по начин, лесно разбираем за хората, засегнати от него или свързани с него.

Цифрова "суверенна идентичност", базирана на блокчейн и позволяваща на отделните потребители напълно да притежават и контролират своята цифрова история, заедно с всички данни, които са споделили.
Никакви доказателства за познания, криптографски методи, чрез които потребителят може да докаже на друг потребител, да кажем на доставчик на ИИ услуги, че те знаят нещо, което е истина, без да предават допълнителна информация.

3. Данни и хъбове за данни - ролята на публичния сектор и индустриалните данни

ЕС обяви, че ще похарчи 1 милиард евро за създаване на "общи европейски пространства от данни", разширявайки съществуващия си хъб за данни в публичния сектор, така че да включва и индустриални набори от данни. Стратегията на Еврокомисията е да помогне на европейските компании да се възползват от данните, които генерират, и в крайна сметка да настигнат в САЩ и Китай в надпреварата в областта на изкуствения интелект. Тези данни могат да бъдат основен инструмент за иновации, от които да се възползват по-малките компании и физически лица по отношение на по-отворен, по-евтин, по-качествен и по-разнообразен достъп до данни. "Всичко това е особено важно за ускоряване на иновациите в ИИ. Оперативната съвместимост в съществуващите хъбове за данни обаче далеч не е постигната. Мащабирането им до общоевропейско равнище би предизвикало интензивен дебат относно тяхното управление", обяснява Патсиора.

Тя добавя, че смесицата от олекотено, но интелигентно регулиране няма да бъде лесна задача, тъй като ще трябва да бъдат направен баланс между по-строгите правила и по-голямо пространство за иновации на компаниите. "Акцентът върху технологиите, които дават възможност на хората и компаниите да управляват рисковете, свързани с изкуствения интелект, може би е най-разумното нещо, което трябва да направят политиците и регулаторите, но зависи и от технологичните компании, които да го предоставят чрез технически инструменти. И накрая, без съмнение, ЕС възприема изкуствения интелект като основен елемент от своята стратегия за цифров суверенитет. Въпреки това намеренията на ЕК за общи европейски пространства от данни засега остават неясни, рискувайки да забавят напредъка. Какво точно означават "европейски" данни и как е възможно само европейски компании да могат да печелят от тях. Именно този въпрос изданието Politico зададе на комисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон, участващ на технологична конференция през декември 2019 г., когато той очерта целта европейските компании да имат достъп до "домашните" данни за създаване на стойност в Общността", казва Кристина Патсиора.

"Каква тогава би била разликата със сегашните изисквания към центровете за данни, които трябва да бъдат разположени и да оперират само в страни от ЕС? И как това ще стимулира иновациите в изкуствен интелект? ЕС е вдигнала много високо летвата и трябва бързо да даде ясни и категорични отговори, иначе критиките ще се засилят", старши анализаторът от GSMA Intelligence.

Снимка: Pixabay.com
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X