Сигурност

Слаби пароли са причина за 30% от заразяванията с криптовируси

Владимир Владков

Един от водещите типове кибер атаки – с криптовируси, които криптират данни и цели компютри и искат откуп за (евентуално) предоставяне на декриптиращ ключ, ще доминират в сферата на кибер престъпленията през 2020 г., твърдят от PreciseSecurity.com. Според тяхното проучване слабите пароли са сред най-срещаните уязвимости на системите през 2019 г., причинявайки 30 на сто от заразяванията с криптовируси.

Фишинг измамите са довели до над 67% от заразяванията в света. Още 36% от потребителите на услуги за защита на е-поща са докладвали, че атаките с криптовируси са причинени от липсата на обучение по кибер сигурност. Слабите пароли се нареждат на трето място.

Дял от 30% като причина за заразяванията е постоянен през последните години, което показва тревожно ниво на познанията на потребителите относно сигурността на паролите. Проучване на Google от 2019 г. за поведението, свързано с онлайн сигурността, показва, че двама от всеки трима потребители използват една и съща парола за многобройни свои профили. Над 50% признават, че използват една "любима" парола за повечето си профили, а само една трета знаят как да дефинират мениджър за паролите.

В свое проучване Statista разкирва, че 64% на сто от щатските респонденти смятат, че откраднати пароли е най-сериозният проблем, свързан с поверителността на данните им. Това високо ниво на "тревога" обаче не засяга техните навици, свързани с проследяване на информацията за логването им в съответните профили. 43 на сто от респондентите обявяват, че основният им метод за запазване на критична информация за влизане в профила е да я запишат. Още 45 на сто твърдят, че запомнят данните за влизане в профила. Същевременно само 12 на сто от онлайн потребителите се възползват от мениджъри на паролите.

Използването на трудно за отгатване пароли представляват първата стъпка за защита на чувствителна онлайн информация. Според проучване на британският Национален център по кибер сигурност многократното използване на една парола и слабите пароли все още представляват значителен риск за компаниите и физическите лица.

Анализът на пробивите показва, че 23,2 милиона жертви на тези пробиви от целия свят са използвали като парола поредицата "123456". Още 7,8 милиона успешни пробива са избрали паролата 12345678. Повече от 3,5 милиона човека в света са предпочели думата "password", за да защитят своята чувствителна информация.

Снимка: Pixabay.com
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X