Сигурност

Теленор предлага услуга за защита на корпоративна информация - Киберсигурност

Иван Гайдаров

Теленор, в партньорство със Стоун Компютърс АД и над 15 международни технологични компании, предлага услугата Киберсигурност, която осигурява активна защита на корпоративна информация, с цел предотвратяване на кражба на конфиденциална
и чувствителна информация, предпазване от финансови загуби и злоупотреби, както и от негативна репутация на пазара в резултат от тях.

Тя е достъпна и лесна за използване и в същото време разчита на висока експертиза и инженерни познания. Услугата Киберсигурност е
приспособима към нуждите на всяка организация и е съвместима с частен, хибриден или изцяло публичен облак. Предвидени са централизирана защита срещу вируси и спам, защитна стена, пълен контрол над приложенията, използвани на фирмените компютри, както и на интернет трафика, а в допълнение клиентът има възможност да получава периодични доклади за ИТ сигурността на организацията.

Потребителите могат да избират между два типа специализирани устройства, в зависимост от своята изградена свързаност и скорост. Достъпът до корпоративните данни на организацията е криптиран, а потребителите на услугата получават денонощна поддръжка и периодичен статус на ИТ сигурността на фирмата.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X