Сигурност

Проект на МВР обновява и модернизира сиренните системи в Стара Загора и Гълъбово

Владимир Владков

 

 

Обновени и модернизирани системи за ранно предупреждение на населението в Стара Загора и Гълъбово ще бъдат инсталирани по европейски проект, финансиран със средства от Фонд "Вътрешна сигурност". Проектът на стойност над 2,875 милиона лева се изпълнява от дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (КИС) към МВР, като основен изпълнител на системите е българският системен интегратор ITA Engineering, внедряващ решенията на германската компания Hörmann.

Системите в двата града, в които са разположени редица големи индустриални обекти, ще включват общо 51 сирени, като 24 от тях вече са монтирани, стана ясно на пресконференция на МВР, в която участваха зам.-министър Милко Бернер, директорът на „КИС“ Младен Петров, Цветомир Цеков, директор на ДНС 112, заместник-областният управител на Стара Загора Петя Чакърова, главният комисар Николай Николов (директор на ГДПБЗН) и др.

Досега в България са обновени и доизградени системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации в 9 областни града, включително Варна, Враца, Кърджали, Монтана, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Русе и Смолян.

За сегашния проект Стара Загора и Гълъбово са избрани главно заради наличието на много заводи и предприятия с опасни производства, броят на жителите в двата района, както и след анализ на рисковете от природни бедствия. “С изпълнението на този проект ще се запълнят отдавна идентифицирани проблеми, свързани със системите за ранно оповестяване в двата града. Целта е осигуряване на ранно оповестяване на органите на местната власт, населението и координация на структурите за реагиране“, заяви зам.-министър Бернер.

В случаи на опасност или възникване на бедствия, кризи и инциденти и в обекти от критичната инфраструктура, гражданите ще бъдат своевременно оповестени чрез акустични сигнали и гласова информация с указания за поведение и действия, уточни директорът на дирекция „КИС” Младен Петров.

Подобни цифрови системи от ново поколение са интегрирани и в системата на 30-километровата зона на АЕЦ „Козлодуй“. Подмяната там се е наложила след проверка на Международната агенция за атомна енергия в България. „По европейска методика бяха проверени пети и шести реактор на АЕЦ „Козлодуй“. Тогава трябваше да докажем, че можем да осигурим безопасността на населението в тази част на страната и работихме усърдно заедно с ръководството на АЕЦ "Козлодуй", Министерството на икономиката и енергетиката, Българския енергиен холдинг", заяви Диана Стойнова, началник на отдел „Системи за наблюдение и оповестяване”, която от години работи по проектите за ранно предупреждение и оповестяване.


Проект на МВР обновява и модернизира сиренните системи в Стара Загора и Гълъбово

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Директорът на дирекция „КИС” Младен ПетровНовите цифрови системи на Hörmann

ще бъдат управлявани от контролни центрове, а при опасност те могат да бъдат задействани от националния възел в София или от резервния в Бургас. Там, където бъдат монтирани цифровите сирени, старите аналогови ще бъдат изключени. Новата цифрова система ще осигури по-добро акустично покритие на градовете. „Разполагаме със специален софтуер, с който може да се направи анализ на разпространението на звука“, обясни Емил Ботушаров, управител на ITA Engineering. На базата на този анализ ще бъдат изградени и новите сирени, така че звуковото покритие на всяка сирена да се застъпва до 10% с това на съседната. „Разпространението на звука зависи от много фактори, които не могат да бъдат контролирани, но могат да бъдат предвидени – бъдеща инфраструктура, ниво на запрашеност на въздуха, наличие на облаци и др.

„Сиренната система е единственият начин за предоставяне на информация до населението, без гражданите да притежават каквото и да е устройство. Разбира се, тя може да се комбинира с множество други канали, като радио, социални мрежи, изпращане на SMS предупреждения, така че информацията за бедствието да стигне бързо до хората, които са застрашени“, обясни Ботушаров.

Той добави, че в Гълъбово Стара Загора се използват сирените от най-ново поколение на Hörmann. “С нейните продукти са изградени повечето системи за ранно предупреждение е Европейския съюз. Имаме опит и в България -в 11 града, като в част от проектите сме подизпълнител, коментира Ботушаров. - С тях се покрива напълно цялата територия на Стара Загора и Гълъбово, като за разлика от досегашните системи всички модули са двойно резервирани.“ Освен това те могат да работят и по-дълго време без захранване, така че да изпълняват своята дейност и по време на пожари, наводнения и други бедствия, при които електрозахранването често прекъсва.

Предаването на глас дава възможност за изпращане на предупреждения до населението независимо от работата на обществени и други мрежи. Още през 2015 г. е взето решение, че сиренните системи ще могат да работят чрез мрежата TETRA, което дава 100% гаранция, че е те ще действат независимо от обстоятелствата. „Системата е реализирана по такъв начин, че разходите за поддръжка да са минимални, няма и разходи за комуникационни услуги, тъй като тя работи само със собствени ресурси на МВР“, допълни Ботушаров.

Новата система дава възможност както за запис на предупреждение, така и включване на оператор на живо, който да съветва хората какво точно да правят в случай на конкретно бедствие или авария.

Цветомир Цеков допълни, че междуведомствена група вече е разработила концепция за обновяване на системата 112, след като това е предвидено в приетия от ЕС Кодекс за е-съобщения. Това обновяване предвижда предупреждение за опасност по различни канали – през интернет, мобилни телефони и медиите. Предвижда се и партньорство с мобилните оператори, които да изпращат съобщения в случаи на бедствия или аварии. До края на годината концепцията трябва да бъде внесена в Министерския съвет за одобрение, след което ще бъде обявена обществена поръчка за реализирането на новата интегрирана платформа. Тя ще позволява на всички организации, отговарящи за спасяване на човешки животи, да действат по-синхронизирано и да реагират по-бързо при бедствия и аварии.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X