Сигурност

НАТО поддържа сътрудничеството в областта на киберсигурността

Владимир Владков

В киберпространството всички са взаимосвързани и защитата е толкова добра, колкото е най-слабата връзка, заяви Антонио Мисироли, помощник-генерален секретар на НАТО за новите предизвикателства пред сигурността.

„НАТО признава мащаба и сериозността на киберзаплахите и на нашата неотдавнаша среща на върха съюзниците заявиха, че киберзаплахите за сигурността на алианса стават все по-чести, по-сложни, по-разрушителни и по-насилствени“, заяви той пред присъстващите на събитието CyberSec Brussels Leaders 2019.

В отговор на призива за създаване на общи принципи за сигурно киберпространство, Мисироли каза, че концепцията за „един за всички и всички за един”, свързана с киберпространството, е „фундаментално безспорна” идея в НАТО.

Според него, алиансът е твърдо решен да продължи да се адаптира към киберзаплахите и да предприеме действия за подобряване на способностите за киберзащита, изграждане на доверие и подобряване на сътрудничеството между съюзниците, партньорите, индустрията и академичните среди.

Антонио Мисироли, помощник-генерален секретар на НАТО за новите предизвикателства пред сигурността. Снимка: НАТО

Един от ключовите инструменти на НАТО за засилване на киберотбраната е договореното от от съюзниците на срещата на върха през 2016 г. за приоритетно засилване и укрепване на киберзащитата на националните си мрежи и инфраструктури. „Сега сме в средата на третия цикъл на оценка и докладване. Като цяло, обещанието е добра новина, защото от 2016 г. насам почти всички съюзници са подобрили киберзащитата си“, каза той.

Според Мисироли, политическото въздействие на споразумението е видно и от факта, че киберсигурността привлича политическо внимание на най-високо ниво в съюзническите държави, което превръща киберзащитата от технически в стратегически въпрос.

През 2018 г. висши държавни служители и експерти по киберзащита от членовете на НАТО се срещнаха в Париж за първата годишна конференция относно споразумението да се обсъдят ключови елементи от него, като втората годишна конференция се очаква да се състои във Великобритания по-късно тази година.

 

Предстои още много работа

Мисироли заяви, че все още трябва да се свърши много работа, тъй като заплахите продължават да растат и да се развиват, добавяйки, че споразумението е полезен механизъм за стимулиране на подобряването. В допълнение към работата на съюзниците, НАТО е предприела „значителна“ политика и организационно адаптиране в отговор на признаването на киберпространството като област на операциите.

„Основните събития включват създаването на център за киберпространствени операции в Монс, Белгия, който ще осигури осведоменост за актуалната ситуация и координиране на дейността на НАТО в киберпространството; одобряване на военна визия и стратегия за киберпространствения домейн; и споразумението за това как да се интегрират киберефектите, предоставени доброволно от съюзници, в операции и мисии на алианса“, каза Мисироли.

Киберзащитата е отборен спорт

Макар да звучи като клише, киберзащитата е отборен спорт, заяви Мисироли. - НАТО не може и не трябва да се бори сам. Ние ставаме по-добри само чрез споделяне на повече информация, повече обединяване на най-добрите практики и взаимодействие с партньорите“, каза той, добавяйки, че в момента НАТО се ангажира с повече от 40 страни партньори въз основа на общи ценности и общи подходи.

НАТО помага за насърчаване на диалога и практическото сътрудничество в партньорските държави чрез програмата „Наука за мир и сигурност“, като предприема мерки, например, за засилване на сътрудничеството с Европейския съюз, особено в областта на обмена на информация, обучението, научните изследвания и ученията.

НАТО обаче трябва да продължи да гледа извън Европа в светлината на факта, че страните партньори като Австралия, Нова Зеландия, Япония и Южна Корея са инвестирали много в киберзащитата. „И това ще ни помогне да продължим да изграждаме тези взаимоотношения“, допълни Мисироли.

НАТО признава и значението на частния сектор. „В края на краищата частният сектор развива и управлява по-голямата част от мрежите в целия свят, а непрекъснатите ни взаимодействия с партньорите в индустрията спомагат за предварително уведомяване и бързо смекчаване на последиците от много дейности, които са били открити срещу системите в съюзническите държави и срещу самата НАТО“, допълни той.

„Споделянето на информация върви в двете посоки. Индустрията споделя с нас и ние също споделяме с индустрията. В атаките WannaCry и NotPetya например, ние бързо достигнахме до нашите партньори в индустрията и обменът на информация беше от решаващо значение за получаване на най-актуалната картина на бързоразвиваща се и сложна ситуация“, обясни помощник-генералният секретар на НАТО.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X