Сигурност

Европол и ЕБФ с кампания срещу най-често срещаните онлайн финансови измами

Computer World

Европейският център по киберпрестъпност на Европол (EC3), Европейската банкова федерация (ЕБФ) и техните партньори от публичния и частния сектор стартират информационна кампания срещу най-често срещаните онлайн финансови измами като част от Европейския месец на киберсигурността.

През следващата седмица, правоприлагащите органи от всички 28 държави членки на ЕС, пет държави, извън Съюза (Колумбия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Украйна), 24 национални сдружения на банки, финансови институции и други ангажирани участници в противодействието на киберпрестъпността обединяват сили за повишаване на осведомеността за този род престъпно поведение.

Изготвените за кампанията материали са достъпни на 27 езика и включват информация за седемте най-често срещани сценарии, както и съвети как хората да се предпазят. Ето ги и тях:

- Измами „изпълнителен директор“ - измамниците се представят за ръководител или висш представител в организация и подмамват жертвите си да направят плащане по фалшива фактура или да извършат неразрешен превод от корпоративна сметка.

- Измами „фактура“ - представяйки се за клиенти/доставчици, измамниците подвеждат жертвите да променят данните за плащане по бъдещи фактури.

- Измамни имейли/SMS-и/обаждания (фишинг/смишинг/вишинг) - чрез тях подмамват жертвата да предостави лична, финансова или друг тип защитена информация.

- Измами „подправени банкови сайтове“ - банковите фишинг имейли включват линкове, които отвеждат до фалшиви уебсайтове на банки (почти идентични с истинските, но с малки разлики). При последване на линка се използват различни методи за събиране на финансова и лична информация.

- „Романтични“ измами - измамниците се преструват, че се интересуват от романтична връзка. Това обикновено се случва в сайтове за запознанства, но измамниците често използват социалните медии или имейл, за да осъществи контакт.

- Кражба на лични данни - измамниците събират лична информация чрез социалните медии.

- Инвестиционни и измами при онлайн пазаруване - измамниците заблуждават жертвите си, че ще направят изгодна инвестиция или отправят „много добра“ фалшива оферта за онлайн покупка.

Европейският месец на киберсигурността е информационна кампания на ЕС, която насърчава киберсигурността на граждани и организации, посочвайки лесни стъпки за защита на лични, финансови и професионални данни.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X