Сигурност

Датикум синхронизира услугите си с Кодекса за защита на данни на CISPE

Computer World

Българският център за данни Датикум обяви, че вече е част Асоциацията на доставчиците на облачна инфраструктура в Европа (CISPE) – мащабна международна инициатива за защита на данните на потребители и съвместимост с европейски регулации. Според организацията над 30 услуги, предлагани от членовете й, вече са съвместими със CISPE Кодекса за защита на данните. Сред участващите в инициативата компании са имена като 1&1, Amazon Web Services (AWS), Aruba, DADA, Gigas Hosting, Ikoula, LeaseWeb, Outscale, OVH, Seeweb, SolidHost и UpCloud.

Целта на новите правила, включени в Кодекса е да гарантират на потребителите на облачни услуги, че техните доставчици използват подходящи стандарти за защита на данните, в съответствие с европейските директиви и Общите правила. Те ще влязат в сила от март 2018 година. Доставчиците на облачна инфраструктура, придържащи се към Кодекса се задължават да предоставят възможността за обработка и съхранение на клиентските данни само и единствено на територията на Европейското икономическо пространство. Освен това те се ангажират, че няма да има достъп или злоупотреба с клиентските данни за техни собствени цели, включително и за извличане на данни, профилиране или директен маркетинг.

Всички услуги свързани с облачната инфраструктура, които съответстват на CISPE Кодекса се предлагат чрез публичен регистър, достъпен на www.cispe.cloud/PublicRegister, където ще бъдат отбелязани със знак за съответствие, който гарантира, че прилагат стандарти и добри практики за защита на данните.

„Правим важна стъпка напред за защитата на данни в Европа. Всеки клиент ще знае, че ако доставчикът на облачна инфраструктура спазва Кодекса на поведение на CISPE, то техните данни са защитени с ясни стандарти. Кодексът на поведение на CISPE осигурява на европейците сигурност, че тяхната информация няма да бъде използвана за нищо друго освен за това, което те искат. Логото за съблюдаване на CISPE ясно адресира това, като осигурява съвместимост в цяла Европа, нещо което европейските клиенти търсят” – споделя Албан Шмуц, председател на CISPE и вицепрезидент на OVH.

“Кодексът за поведение за защита на данните на CISPE е отговорно съвместно начинание от представители на индустрията за предоставяне на облачна инфраструктура, която подготвя почвата за прилагане на GDPR – посочва Mихал Бони, член на Европейския парламент. – Критично важно е облачните услуги да предлагат сигурност и надеждност, съизмерими със завишените рискове, произлизащи от концентрацията на данни. Европа трябва да заеме водещо място в промотирането на стандарти и спецификации, които подкрепят поверително-насочени, надеждни, оперативно съвместими, сигурни и енергийно-ефективни облачни услуги, като интеграционна част от Европейската облачна инициатива. Надеждността, сигурността и защитата на данните са необходими за клиентското доверие и конкурентоспособността.”

В Датикум винаги сме се отнасяли към защитата и опазването на данните на нашите клиенти и партньори като към една от ключовите характеристики на нашата услуга – заяви Георги Цеков, търговски директор на центъра за данни. – Нашата компания бе един от първите членове на организацията на европейските доставчици на облачна инфраструктура CISPE, чиято първа задача бе изготвянето и приемането на Кодекс за поведение, пряко засягащ защита на данните, съобразен с нормативните актове на Европейския съюз. Чрез приемането и спазването на този Кодекс, ние обявяваме публично своята ангажираност да вземем под внимание всички регулаторни рамки на Европейския съюз за опазването на данните на нашите клиенти.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X