Сигурност

Gartner: Голямата инвестиция не гарантира висока сигурност

Computer World

Средно 5,6% от ИТ бюджета се отделя за задачи, свързани с кибер сигурност, показват резултатите от изследване на Gartner. Налице са обаче успешни организации, в които този дял е 1%, както и неефективни решения, достигащи 13 на сто.

Директният извод от това е, че успехът в тази насока не зависи пряко от размера на бюджета. Въпреки това, според компанията, през следващите години този показател ще продължи да бъде широко използван.

Явните бюджети с цел сигурност се състоят от разходи за оборудване, софтуер, услуги (аутсорсинг и консултации), както и заплати. Тази обща сума обаче не показва какви са истинските инвестиции в тази посока, тъй като много функции в оборудването и софтуера например не са пряко свързани със сигурността.

Според анализаторите за кибер защита трябва да се заделят между 4 и 7 на сто от ИТ бюджета – по-малко, ако в дадената компания са внедрени съвременни решения, понижаващи общата сложност на инфраструктурата и повече – ако системите за безопасност са несъвършени и са свързани с компромиси.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X