Сигурност

Организациите у нас не са подготвени за реакция при киберпрестъпления

Computer World

Според експертите от PriceWaterhouse Coopers (PwC), за 57% от анкетираните организации в България, нивото на информираност за риска от киберпрестъпления е останало същото в последните 2 години, за 39 на сто се е повишило, и само за 4 процента от респондентите се е понижило.

Въпреки че за българските участници категорията „киберпрестъпления“ е въведена за първи път в глобалното проучване на стопанската престъпност на PriceWaterhouse Coopers (PwC) през 2014 г., този вид измами веднага се е наредил сред 6-те най-често срещани икономически престъпления. Резултатите за България от тазгодишното издание на проучването потвърждават наблюдението на анализаторската компания, че защитата от киберпрестъпления не е просто технологичен проблем, а е въпрос на бизнес стратегия.

Глобално проучване на стопанската престъпност обхваща периода от 2014 г. до 2016 г. В него са анкетирани 6 337 участници от 115 държави, 77 компании от които са от България.

Широкото навлизане на технологиите в сферата на бизнес услугите, в комбинация с експлозивния ръст на социалните медии и свързаността на данни, разширяват периметъра, който се нуждае от защита, тъй като организациите оперират в среди, които не са изцяло под техен контрол, пишат анализаторите в доклада си за България.

Експертите от PwC са категорични, че не е достатъчно компаниите само да са наясно, че риск от киберпрестъпления съществува, за да защитят своята организация, и че в днешно време готовността за ответна реакция на този вид престъпления трябва да се обсъжда внимателно на най-високо ниво в организацията.

Според PwC притеснителен е фактът, че повечето организации (74% в България) оставят отговорността за първата реакция изцяло на своите ИТ екипи. За да бъдат обаче компаниите успешни в борбата с измамите, всеки в организацията трябва да има ясни отговорности – от борда и висшето ръководство до средния мениджмънт и почасово заетите работници, твърдят анализаторите.

37% от българските участници нямат план за действие при киберзаплаха

Друго наблюдение от тазгодишното проучване на PwC, което поставя под въпрос готовността на местните организации да се справят с киберпрестъпления, е фактът, че 4 от 10 участници са посочили, че техните организации нямат разработен план за действие в подобни ситуации.

Допълнително, 21% от анкетираните компании в България не знаят дали изобщо имат такъв план.

Както и в предишното издание на проучването, и тази година резултатите показват, че около половината от българските участници считат, че заплахата от киберпрестъпления за организациите им идва основно отвън.


Организациите у нас не са подготвени за реакция при киберпрестъпления

© Computer World, Computerworld.bg

Намаляващият процент на организациите, според които киберизмамите са вътрешна заплаха, както и почти двойно по-високият процент (спрямо 2014 г.) на отговорилите с „Не знам“, отново поставя тревожни въпроси:

• Българските компании разбират ли напълно характера на този нарастващ риск?

• Активни ли са и разполагат ли с необходимите средства, за да водят „битка“ с този вид икономически престъпления?

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X