Сигурност

Изборът на крайни устройства за баланс между сигурност и продуктивност

Computer World

75 млрд. долара са достигнали разходите за ИТ сигурност в световен мащаб, отчита Gartner. Според SSP Blue пък до 2020 г. се предвижда ръст до 170 млрд.  долара. Това развитие на пазара ясно демонстрира опасенията на ИТ мениджърите и важността, която те отдават на сигурността.

Според Toshiba, която от началото на годината развива в Европа кампанията си “Make IT Work” инвестициите, които компаниите правят, следва да бъдат обмислени и разумни, като осигуряват необходимия баланс между сигурност и функционалност в комбинация с обучение на служителите и предоставяне на ефективни инструменти за управление на мобилните устройства от страна на ИТ отдела.

С технологиите, станали неизменна част от ефективността на всеки бизнес, намирането на баланс между максимална продуктивност и оптимизация на разходите се превръща във все по-наболял проблем за голяма част от ИТ мениджърите, посочват още от компанията. Ефективността на бизнес процесите е също толкова важна, колкото и защитата, която компаниите имат срещу заплахи от различно естество като хакерски атаки, загуба на данни, зловреден софтуер и други. Специалистите по информационни технологии, които традиционно отговарят за разнообразен набор от устройства, платформи, приложения и мрежи, следва да осигурят на малкия и средния бизнес устойчиви решения, които предлагат комбинация от софтуерни и облачни инструменти за управление заедно с разнообразен хардуер.

Личното устройство е първата защитна линия

Изборът на правилен хардуер изпълнява ролята на защитна бариера за служителите. Мобилността е ключов аспект за всеки съвременен бизнес, като същевременно именно потребителските устройства могат да се превърнат в слабото звено по отношение на сигурността, поради което е важно да се внедряват такива с вградена защита и инструменти за отдалечен контрол.

В ерата на огромни масиви от информация е задължително централизираните файлове, съдържащи чувствителна информация, да са с ограничен достъп, както и да са налцие възможности за дистанционно изтриване на данни и проследяване на местоположението на устройството в случай, че то бъде откраднато или загубено. Правилното обучение на персонала също е от изключително значение. Редовната смяна на паролите, както и поддържането на определено ниво на тяхната сложност, е един абсолютен минимум.

От Toshiba подчертават, че допълнителната сигурност на устройствата на тази първа линия на защита се предоставя от наличието на собствен BIOS, както и TPM модул за криптиране на данни и опции за сигурен логин.

Отдалечено управление на сигурността

По прогнозни данни необходимостта от услуги за разработване на мобилни приложения до 2018 г. ще расте минимум пет пъти по-бързо от вътрешния капацитет на ИТ отделите да ги предоставят. Това ще доведе до потенциални рискове като следствие от стремежа на служителите да намерят най-лесното за работа, а не най-сигурното приложение.  

Благодарение на инструментите за отдалечено управление, като например услугата на Toshiba Device Access Control, ИТ отделът може да има постоянен достъп до крайните устройства, с който осигурява актуализации и проверки за съответствие с изискванията за сигурност, в това число и на всички налични приложения, дори когато устройствата са изключени и без значение от тяхното местоположение. По този начин ИТ мениджърите могат да делегират на определени ключови позиции ексклузивен достъп до одобрени приложения като едновременно с това поддържат сигурна и защитена среда на работа.

Балансиран подход

Няма съмнение, че пробивът в защитата и неправомерният достъп до информация може да причини значителни финансови и имиджови проблеми на всяка компания и да нанесе дълготрайни щети. С оглед на огромния масив от електронно съхранявани данни,  до които служителите имат възможност за достъп, управлението на крайните устройства е от ключово значение за успешното внедряване на нови дигитални технологии. Подбирайки правилните устройства бизнесът може да имплементира всичко в една сигурна и защитена технологична среда, без да жертва продуктивността на своите служители.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X