Сигурност

И НКЖИ се включи в европроекта за киберсигурност

Владимир Владков

След Български пощи още една държавна компания се включи в проекта „Съвременен център за киберзащита” (Advanced Cyber - Defense Center – ACDC), иницииран от Европейската комисия за намаляване на рисковете от кибер атаки. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ се стана заинтересована страна в проекта, като бе поканена именно от Български пощи, обявиха от жп компанията.

НКЖИ е поканена от Български пощи в проекта за съвременен център за киберзащита, който е на обща стойност над 15,5 млн. евроПроектът ACDC стартира на 1 февруари 2013 г. и трябва да се осъществи за 30 месеца, като общата стойност е над 15,5 млн. евро. Проектът е разработен и спечелен от консорциум от 28 компании от 14 държави – членки на ЕС, а от българска страна участва „Български пощи” ЕАД с подкрепата на МТИТС.

Впоследствие към проекта започва да се създава ACDC общност, в която участват и други заинтересовани страни от държавите членки на Европейския съюз. Към тази общност сега се присъединява и ДП НКЖИ заедно с още 12 български институции и фирми.

В инициативата наред с организации на държавно ниво, отговарящи за кибер сигурността (CERT), телеком оператори, академични организации и технологични центрове участват и частни компании като Atos и Microsoft. Сайтът на проекта дава достъп до софтуера EU-Cleaner, предоставен от Avira и SurfRight.

 

Проектът за центъра за киберзащита цели разработка и внедряване на иновативен софтуер за борба с паразитен софтуер от типа бот мрежи, който заразява големи мрежи от компютри и ползва ресурсите им без знанието на собствениците им. „Софтуерната реализация на анти-ботнет стратегията в мрежата на „Български пощи“ и заинтересованите страни ще бъде основа за решаване на проблема с киберсигурността на национално ниво“, обясняват от ДП НКЖИ.

Държавното предприятие управлява стратегическа за страната ни инфраструктура, затова един от приоритетите му е да използва всички възможни средства за защита на компютърната си мрежа от кибератаки. „С осъществяването на този проект и участието на компанията в него ще могат да бъдат залавяни методично различни дейности, отнасящи се до ботнет - разпространение на злонамерен софтуер, изпращане на нежелана поща, атаки срещу уеб сайтове и др.“, обясняват от НКЖИ.

CW/Б

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X