Сигурност

Ранното реагиране на киберпрестъпления залегна в стратегия

Computer World

Констанца Григорова

Концепция и стратегия на система за ранно реагиране на киберпрестъпления бяха разработени в рамките на двугодишния проект “Български киберцентър по компетентност за обучение и изследвания” (Bulgarian Cyber Centre of Excellence for Training, Research and Education = B2CENTRE) на Международната академия за обучение по киберразследвания (МАОКР). Инициативата, чието успешно приключване академията обяви на 14 януари, се финансира по програмата „Предотвратяване и борба с престъпността” (ISEC) на Генерална дирекция „Вътрешни работи” на Европейската комисия. Партньори на начинанието са Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” - понастоящем Държавна агенция "Национална сигурност", Центъра по киберсигурност и разследване на киберпрестъпления към Университетския колеж Дъблин, 2CENTRE мрежа (Европейска мрежа от центрове за обучение и изследвания), Международна агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност, Технически университет – София, Microsoft България и подразделението за сигурност RSA на EMC.

Албена Спасова

„Иновативното в проекта е фактът, че разработихме концепция и стратегия на система за ранно реагиране на киберпрестъпления, каквато към този момент не съществува. Амбицията ни е този модел и система да бъдат разпознати и включени в националната стратегия по киберсигурност, защото това е модел за едно работещо публично-частно партньорство, което е новаторският момент в успешно изпълнения проект“, заяви Албена Спасова, председател на Управителния съвет и съучредител на МАОКР. За популяризиране на ползите от система за ранно реагиране на киберпрестъпления от МАОКР са изработили четири видеоклипа, които обясняват ползите за крайните потребители и за бизнеса.

В рамките на проекта беше създаден B2CENTRE, част от европейската мрежа от центрове по компетентност за обучение и изследвания 2CENTRE, в резултат на което правоохранителните органи, държавната администрация и бизнесът имат достъп до сертифицирано обучение в областта на информационната сигурност и разследването на компютърни престъпления.

„Заедно с всички останали центрове в мрежата 2CENTRE участваме в две проектни решения. Едното е в областта на противодействие на речта на омразата в интернет пространството, а другото цели подобряване и разработване на нови обучителни модули, насочени към правоохранителните органи“, разкри Албена Спасова.

Благодарение на създадените публично-частни партньорства беше извършено първото по рода си проучване на необходимостта от създаване на система за ранно реагиране на киберпрестъпления, което анализира проблемите в областта на информационната сигурност сред 79 организации.

За първи път у нас се проведоха и обученията “Компютърна криминалистика” и “Компютърна криминалнистика за напреднали”.

През 2015 г. предстои да бъде извършено второ проучване, въз основа на което ще бъде направен сравнителен анализ на нивото на информационна сигурност. Ще се работи активно върху изграждането на същинската Система за ранно реагиране на киберпрестъпления. Специално внимание ще бъде обърнато на младежите, които са най-активните интернет потребители.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X