Сигурност

Решение за общо управление на сигурността от IBM

Computer World

Александър Главчев

Семинар на тема ИТ сигурност проведоха IBM и NDB, дистрибутор на софтуерните решения на компанията в България. За българската фирма това е област, която тя развива от тази година. От нея обаче очакват тези решения да бъдат основен фокус през следващата година. Причина за това са най-вече мобилните устройства и преносимите компютри, които навлизат в компаниите по модела BYOD (Bring your own device – донеси своето устройство).

Единият от двамата гости на събитието беше Петер Гянеше, от унгарския офис на IBM, отговарящ за партньорската мрежа в областта на решенията за сигурност в Централна и Източна Европа. По негови думи решенията за сигурност са относително малка част цялото портфейл от предложения на компанията. Въпреки това обаче IBM инвестира сериозно в тази насока и за последните години е изкупи няколко доставчици и решения за сигурност. Само през тази година гигантът погълна две компании, специализиращи в разработката на продукти за сигурност в облачна среда. Сред скорошните големи придобивки се откроява и Trusteer, чието придобиване бе обявено в средата на миналата година, като стойността на сделката бе 1 млрд. долара.

Основните направления, в които компанията насочва решенията са: хора и идентичност; данни и информация; приложения и процеси; мрежи, сървъри и крайни устройства; физическа инфраструктура. IBM предлага още решения за сигурно управление на крайни устройства през една конзола, интелигентно наблюдение, интеграция и автоматизация.


Решение за общо управление на сигурността от IBM

© Computer World, Computerworld.bg

Другият гост по време на конференцията – Марко Вахен, от словенския офис на компанията, отговарящ за партньорската мрежа  в областта на облачните интелигентите инфраструктурни решения, се спря върху защитата на крайни устройства. Важните придобивки на IBM в тази насока са Fiberlink Communications (купена за 330 хил. долара), разработваща решения за управление на мобилни устройства, която стана част в началото на настоящата година, както и закупената през 2012-та BigFix (400 хил. долара), оперираща в сферата на сигрността и софтуерната автоматизация.

Вахен се спря на решение, което компанията нарича Unified Endpoint Management (UEM). Това са група от продукти, оформени като модули, които позволяват управление на крайни всякакви устройства през единна козола. Решението позволява следене на версиите на софтуера, оптимизация на потреблението на ел. енергия, управление на сървъри и центрове за данни, прилагане на общи политики за сигурност и т.н.

Според Вахен IBM има сериозна конкуренция на пазара, ако различните продукти се разглеждат поотделно. По думите му обаче уникалната позиция на компанията се дължи на нейното богато портфолио, позволяващо съставяне на максимално всеобхватни решения за клиентите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X