Сигурност

Световният пазар на защитни устройства върви стръмно нагоре, твърди IDC

Владимир Владков

За 8-мо поредно тримесечие се увеличават приходите на фабриките за производство на устройства за сигурност, както и броят на реализираните системи, показва ново изследване на IDC за първото тримесечие на 2012 г. Постъпленията на фабриките са скочили с 9,7 на сто

за първите 3 месеца на 2012 спрямо същия период на 2011 г., достигайки общо над $1,9 млрд., докато продадените системи са нараснали с 12,9% на годишна база до 511 220 устройства.

Всички региони с изключение на Азиатско Тихоокеанския (без Япония) са отчели двуцифрен ръст на продадените системи. Доставките са се увеличили най-бързо в Централна и Източна Европа, където годишният скок е 39,3%, а това е седмо поредно тримесечие на двуцифрен ръст за региона. САЩ отчитат най-голям годишен скок на приходите на фабриките ((16,2%), главно заради засилените продажби през първите 3 месеца на защитните стени и IPS системи от висок клас.

„Нарастващата сложност на ИТ сигурността заедно с увеличаващите се заплахи създават потенциално висок риск за редица операции за причинява на значителни разрушения на ИТ системите и загубата на чувствителни данни", каза Ебенийзър Обенг Ниарко, старши анализатор в IDC. - Продуктите за сигурност бързо навлизат в други малки географски райони, където търсенето е невиждано досега."

Общият дял на петте водещи доставчика е нараснал до 50,7% през първото тримесечие на 2012. Cisco продължава да е водач на целия пазар на защитни устройства с 18,4% дял при приходите на производителите. Check Point задържа втората си позиция с дял от 12,7% за тримесечието и приходи, скочили с 25,9% в сравнение с първото тримесечие на 2011. Juniper е единствената компания в Топ 5, който отчита намаляване на дела (с 0,7 пункта на годишна база), и скромно увеличение на приходите от 0,8%. McAfee и Fortinet са „завоювали" около половин процентен пункт пазарен дял в сравнение с 2011 г., като и двете компании се радват на стабилен двуцифрен растеж. 

Топ 5 доставчици, по приходи от защитни устройства, в млн. $ 

Доставчик

Приходи 1Q12

Дял 1Q12

Приходи 1Q11

Дял 1Q11

Ръст 1Q12/1Q11

Cisco

$346

18,4%

$303

17,6%

14,4%

Check Point

$238

12,7%

$189

11,0%

25,9%

Juniper

$152

8,1%

$151

8,8%

0,8%

McAfee

$112

6,0%

$95

5,5%

18,1%

Fortinet

$104

5,5%

$84

4,9%

24,2%

Други

$930

49,4%

$895

52,2

3,9%

Общо

$1882

100%

$1716

100%

9,70%

Източник: IDC Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker, 29 юни 2012 

Дялове на системите по функционалност

На функционално ниво сегментът на защитните стени/VPN отчита най-голям ръст на приходите на годишна база от над 23,3%, като делът му достига до 28,3 на сто от целия пазар за първото тримесечие на 2012 г. Това се дължи до голяма степен на ръста на Cisco и силното тримесечие на високия клас системи SRX на Juniper, въпреки слабостите в останалата част от портфолиото. Комплексните защитни системи тип UTM (Unified Threat Management) държат дял 28,5% от приходите за тримесечието, което се дължи на годишния ръст от над 12 на сто. Управлението на съдържание обаче отчита сравнително по-сромно увеличение от 5,3%, като делът на тези системи е спаднал до 17,7% от целия пазар. Самостоятелните VPN устройства са единственият сегмент, отчел спад спрямо предишната година (–10,2%), като пазарният им дял за първото тримесечие на 2012 г. е 7,9%.  

Пазарен дял по функционалност на системите (по приходи на производителя)


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X