Сигурност

Обучението се оказва най-добрата защита срещу киберпрестъпленията

Computer World

КОНСТАНЦА ГРИГОРОВА

“Няма престъпление в Наказателния кодекс на Република България, което да не е извършено с помощта на компютърни технологии. Това предпоставя необходимостта от все повече обучения на много специалисти, които да противодействат на този вид престъпления, разширяване на базата на експертност във всички области на правоприлагането и правоохраната”. Това заяви Явор Колев, член на УС на Международната академия за обучение по киберпрестъпления, при обявяване на успешното приключване на първия проект „Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност” на академията на 3 юни в София. Цветан Цветанов – вицепремиер и министър на вътрешните работи, също изрази подкрепата си към дейността на академията. “В последните 2 години разглеждаме киберпрестъпленията и киберсигурността като един от основните приоритети в борбата с престъпността”, посочи той. От март 2010 г. до юни 2011 г. академията е провела три нива на обучение за представители на правоохранителните и правоприлагащите органи от цялата страна в областта киберперстъпленията по финансираната от фондация „Америка за България” програма „Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност, посочи Албена Спасова, която освен председател на УС на академията е и преподавател по информационна сигурност и европейско право и бивш директор на правното подразделение на eBay.

На първото ниво са обучени 169 специалисти (82 прокурори и следователи, 58 съдии, 28 представители на ГДБОП и ТЗБОП и един системен администратор). За втория етап са селектирани най-добре представилите се на теста за първо ниво участници - общо 108 участници. Третият, последен етап, са преминали 55 участници от второ ниво. Основната цел на този модул беше създаването на публично-частни партньорства, които да подпомогнат борбата с компютърните престъпления. Представители на бизнеса (Аукро България, СМ Консулта, Нетера, Банка ДСК), на граждански сдружения в лицето на Соломон Бали от Софийска ложа “Кармел” на Б’ней Б’рит, лектори от първо и второ ниво и участници обсъждаха начини за взаимодействие при борбата с киберпрестъпленията. Като резултат възникна идеята да се проведе кръгла маса с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, в това число – участници в обучението, на която да бъдат приети и обсъдени законодателни промени, касаещи киберпрестъпленията. “Тази програма е ярък пример не само за оказване на сътрудничество и съдействие в международен план, но също и за сътрудничество между МВР и полицията от една страна, и българския съд и прокуратура – от друга, заяви Сюзън Сатън – зам.-посланик на САЩ в България - Престъпниците стават все по-изобретателни в използването на Интернет технологиите в престъпната си дейност.

Като всички Интернет престъпления, така и тези в Интернет пространството, се извършват с помощта на новите технологии. Става все по-наложително българските институции да разполагат с най-добрите инструменти и информация... Защитата на правата на интелектуална собственост е важна част от развитието на обществото. Общество, което уважава своите автори и интелектуалното творчество, е богато във всеки един смисъл.” Такъв обем финансови средства и важна лична информация преминават по електронен път, че ако няма добра защита и енергични действия, последствията лесно могат да бъдат ужасяващи, заяви Ленко Ленков – програмен директор „Гражданско общество“ във Фондация „Америка за България“. Относно последващата подкрепа от страна на фондацията, Ленко Ленков лаконично отбеляза: “Внимателно ще обсъдим размера на предложението за бъдещо финансиране на академията”. Международната академия за обучение по киберразследвания възнамерява да продължи своята мисия да обучава, като разшири аудиторията. “Запитванията, отправени към академията, са за изграждане на нови модели за обучение. Те са от НАП, граждански съдии, териториални структури на ГДБОП.

Амбицията ни е да разработим модули, които да са насочени към финансовите институции и да включим активно бизнеса в разработването на тези модули. Кръгът на обучаемите ще бъде много широк. Ще имаме повече инициативи, насочени към повишаване на информираността на деца с цел безопасността им в Интернет. Работата с деца ще продължи не само под формата на разговори с тях”, разкри Албена Спасова. Предстои да бъде реализирана и идеята, възникнала по време на преминалите обучения, за организиране на кръгла маса за обсъждане и разрешаване на законодателните проблеми в областта на кибресигурността. Международната академия за обучение по киберразследвания ще бъде и съорганизатор, съвместно с МВР, на регионална конференция в областта на киберсигурността, предвидена за есента. “Тъй като България е призната в региона като водеща държава по отношение противодействие на киберпрестъпленията, амбицията на академията е да проведе обучения и на правоприлагащи и правоохранителни органи в региона. Надявам се, че такъв проект може да се реализира в най-кратък срок, след като премине регионална конференция в областта на киберсигурността, предвидена за есента.

Кражба на самоличност, престъпления срещу деца в Интернет и кражба на интелектуална собственост са най-честите случаи на киберпрестъпления в България”, заяви Явор Колев. Според Колев, за постигане на по-висока сигурност на гражданите, трябва да се променят различни закони – Законът за хазарта с цел регулиране на онлайн залаганията; регулации за защита на посегателството срещу деца и сексуалната злоупотреба с подрастващи в Интернет; по-голяма защита на Интернет потребителите, включително срещу кражба на самоличност и за закрила на децата. “Знанията, придобити по време на обучението са безспорно приложими в работата ми на прокурор, преди всичко по две причини: Първо, уеднаквява се "езикът", на който се общува по повод факта на извършено киберпрестъпление между оперативния състав на МВР, разследващите органи (разследващи полицаи и следователи), а така също органите на прокуратура и съд. Стига се до еднозначно разбиране на определена фактическа обстановка, тълкуване на факти и обстоятелства, подвеждането им към определена правна норма на закона. На второ място, постига се специализация, а от там и екипност в работата на разследващите органи, особено необходима за обективното и правилно разследване”, коментира Севдалин Цанков, прокурор в Софийска градска прокуратура, преминал обучението на академията.

Цанков засегна важен проблем, а именно, че в киберпространството държавата не разполага с контролни и изпълнителни органи, следящи за закононарушения в Интернет, които да действат подобно на други сфери на живота като юрисдикции, когато става дума за прилагане на административно-наказателна отговорност и сигнализиране на прокуратурата в случаите на извършване на престъпления. При липса на подобен държавен орган в Интернет, където основният обект на престъпление е "информацията" в широк смисъл, правоприлагащите органи следва сами да се справят с процеса на първоначално натрупване на данни по определен случай, с неговия анализ и подвеждане под определена правна норма. Затова все повече изводът за належаща необходимост от обучение и специализация на органите, имащи досег с подобна материя, подлежаща много трудно на пряко правно регулиране, изтъкна той. Цанков посочи още, че при компютърните престъпления не могат да се използват срепиални разузнавателни средства, защото наказанията са под 5 години. Изземването на кореспонденция не се допуска без разрешение на съда, а този тип акции имат за цел да изненадват нарушителите, допълни той. “Престъпниците в тази сфера винаги са най-малко с една крачка пред нас, защото тях не ги спира нищо, а ние сме принудени да се съобразяваме със законите”, коментира Илона Кръстенякова, прокурор във Висшата касационна прокуратура, един от учредителите на акдемията и лектор в проведените обучения. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X