Бизнес

Как ще се отразят роботите на пазара на труда?

Владимир Владков

Роботите ще оказват все по-голямо влияние върху работната сила по целия свят през следващите години, като работните места, които включват рутинна ръчна дейност, най-бързо ще бъдат автоматизирани. За да прецени как внедряването на модерна роботика ще засегне пазара на труда, Boston Consulting Group е провела проучване сред ръководителите и мениджърите от 1344 глобални компании в началото на 2019 г.

Изследването е установило, че 67% от китайските компании очакват намаляване на броя на служителите заради автоматизацията, както и 60% в Полша и 57% в Япония. Някои компании са изложени на по-голям риск, отколкото други, като само 34% от организациите в Италия очакват съкращения.

Усъвършенстваните роботизирани системи са готови да преобразуват промишлените операции. В сравнение с конвенционалните роботи, модерните роботи имат превъзходни възприятия, възможност за интегриране в различни среди, адаптивност и мобилност. Тези подобрения позволяват по-бърза настройка, пускане в експлоатация и преконфигуриране, както и по-ефективна и стабилна работа. Цената на това усъвършенствано оборудване ще спада, тъй като цените на сензорите и на изчислителната мощност намаляват, а софтуерът все повече замества хардуера като основен фактор за увеличаване на функционалността. Взети заедно, тези подобрения означават, че модерните роботи ще могат да изпълняват много задачи по-икономично от предишното поколение автоматизирани системи.

В момента производителите внедряват модерна роботика като съществен елемент от модерната автоматизация, която позволява създаването на самоуправляващ се завод на бъдещето. Подобряването на структурата и процесите в заводите с цифрови технологии може да увеличи производителността и гъвкавостта както във фабриката, така и във веригата за доставки, което позволява на производителите бързо да се приспособят към променящите се нужди на клиентите, показва анализът на BCG. Използването на модерна роботика може да намали разходите за конверсия с до 15%, а комбинирането на съвременна роботика с други технологии, подобряване на процесите и структурни промени могат да доведат до поне 40% икономии, допълват от компанията.

Усъвършенстваната роботика ще има голям ефект върху работната сила. Работните места, които основно включват рутинни ръчни дейности (като товарене и разтоварване на машини), най-вероятно ще бъдат напълно автоматизирани. За работни места, които включват както рутинни, така и нерутинни задачи, делът на нерутинните задачи (като поддръжката и управлението на магазините) ще се увеличи. Тъй като ръчният труд се измества към по-нерутинни задачи, работниците трябва да придобият повече умения. Ще възникнат нови категории работни места, тъй като внедрените технологии ще имат нови нужди. Човешките роли ще се пренасочат към задачи, които изискват технически способности и меки умения (като способността да се поеме инициатива). Например техниците ще се занимават предимно с грешките, с които автоматизираните системи не могат да се справят.

Повечето участници в проучването очакват използването на усъвършенствана роботика за намаляване на общия брой на служителите в тяхната компания, въпреки че регионалните различия са очевидни. Сред участниците от азиатските компании 56% очакват броят на служителите да спадне поне с 5% през следващите пет години. Това очакване е най-силно изразено сред участниците от китайските компании: 67% от тях очакват броят на служителите да спадне поне с 5%, а 21% очакват намалението да надхвърли 20%. По-малко участници от Северна Америка (50%) и Европа (44%) очакват спад от поне 5%. Участниците от повечето страни очакват увеличаване на търсенето на работници тип "бели якички".
Infographic: How Advanced Robotics Will Impact Job Markets | Statista You will find more infographics at Statista
Източник: Statista.com и проучване на Boston Consulting Group

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X