Отворен Код

Microsoft готви стандарти за C# с отворен код

Александър Главчев

Microsoft обяви, че пренася стандартизацията на своя обектно-ориентиран език C# в публично хранилище. NET Foundation, предоставяща публично пространство за текуща работа по стандарта.

Всичко, от проектирането на нови функции до внедряване и стандартизацията, сега ще се случва напълно открито, с публични дискусии. Очаква се това да улесни работата по стандартизацията, обясняват от Microsoft. Хранилището на dotnet/csharpstandard в GitHub ще служи като работно пространство за комитета на ECMA за стандартизация на C#.

Тази стъпка се основава на предишни опити за прехвърляне на C# към отворен код, включително публикуването на изходния код за компилаторите през 2014 г., които сега са в хранилището dotnet/roslyn, и настройването на dotnet/csharplang като официално хранилище за разработване на езика. Разработчиците могат да видят напредъка на проектния домумент за C# 6. Работи се и върху описване на C# 7.

Спецификацията C#, достъпна на docs.microsoft.com, ще бъде заменена от версията на комитета по стандартизация.

Проектът на спецификация C# 6 ще бъде премахнат от хранилището dotnet/csharplang, след като предложеният проект C# 6 бъде публикуван.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X