Операторски Мрежи

За 5G мрежите се разпространяват много митове, твърдят български медицински специалисти

Владимир Владков

В момента за 5G мрежите се разпространяват редица митове, включително че новата 5G технология е по-мощна и с по-висок енергиен радиационен потенциал, който застрашава здравето на човека, че уврежда клетъчната ДНК и води до рак, че предизвиква оксидативен стрес, води преждевременно остаряване, до промени в клетъчния метаболизъм. Единственият известен досега ефект от електромагнитните вълни на РЧ полета е термалният ефект, а твърденията, че е наличен и друг ефект, несвързан с топлина, увреждащ здравето (разбира се, при спазване на установените прагови нива), не се потвърждават от научните данни, въпреки много проведени научни изследвания досега. Това заяви проф. Коста Костов, специалист по белодробни болести на дискусионната среща "5G – Интелигентна трансформация и растеж", организирана от КРС.

Международната комисия по защита от нейонизираща радиация е определила безопасните прагови нива на електромагнитните полета (ЕМП), включително коефициента SAR - специфично абсrобсионно ниво, до което тялото може да абсорбира излъчванията от ЕМП, като праговите нива гарантират , че нагряването на тялото в близост до мобилни устройства и съоръжения е под 0,02 °C, като за цялото тяло този коефициент е до 0,08 вата на кг.
"Освен коефициентът SAR се използва и коефициент за плътност на мощността, измерван в микроватове на сантиметър). Наложените в България изисквания са на второ място в Европа според изискваните минимални прагови нива", обясни проф. Костов.

В момента антените имат константно поле на електромагнитните излъчвания, така че всеки потребител в обхвата на дадена антена получава едно и също ЕМП. В бъдеще антените с технология Massive MIMO за 5G мрежите ще излъчват отделни снопове лъчи от ЕМП с различна мощност, зависеща кой потребител какво консумира от мобилната мрежа, а това ще създава по-малко рискове за здравето, допълни специалистът.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) към август 2019 г. няма потвърдени нежелани странични ефекти от от ниско ниво дълготрайна експозиция на радиочестоти или честотни полета, но учените продължават активната си изследователска работа в тази посока. Същевременно експертната група на Международната агенция за изследвания на рака (IARC), която е част от СЗО, класифицира радиочестотните електромагнитни полета като "вероятно канцерогенни за хората", но в група 2B, в която са класифицирани и други продукти като кафе, алое вера и др.", добави доц. Наталия Чилингирова, специалист по онкология и част от екипа на проф. Коста Костов, в който има също кардиолог и невролог. "Разчитаме на медицина, базирана на научни доказателства, на фактологично знание, заяви тя. Въпреки това редица научни екипи продължават да провеждат научни изследвания, включително кохортни проучвания (т.е. медицински проучвания, които се използват установяване на връзки между рискови фактори и техните последствия за здравето), т.нар. групови проучвания по конкретен казус (Case Control) и срезово анкетно проучване (тип Cross Sectional), допълни доц. Чилингирова.

Наскоро стартирало кохортно проучване COSMOS изследва потенциалния риск за здравето, асоцииран с продължителната употреба на мобилни телефони и безжични технологии, което се провежда с над 300 000 участници в 6 държави. Резултатите показват,че само, че едва при 10% от потребители, които непрекъснато използват мобилните си телефони, се появява безсъние и шум в ушите, но изследователите смятат, че това се дължи по-скоро на поведението на потребителите, отколкото на самите радиочестотни полета.

Тя допълни, че в момента се провеждат анализи за търсене на възможна връзка на ЕМП с други онкологични заболявания, със сърдечно-съдови и невродегенеративни заболявания, както за влиянието им върху репродуктивните възможности.

Презентацията на двамата учени можете да видите във Facebook видеото на Networkworld:

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X