Операторски Мрежи

МТИТС: Еврокомисията има нови изисквания към проектите за WiFi4EU

Владимир Владков

Общините, които кандидатстват за ваучери, с коио да финансират проекти за безплатен безжичен интернет на обществени места по европейската инициатива WiFi4EU, трябва да се съобразят с новите изисквания на Европейската комисия. Освен регистрацията в портала, кандидатите трябва представят копие на личната карта (паспорта) на ръководителя на общината (най-често кмет), документ, удостоверяващ, че законният представител представлява общината (например акт за номиниране).

Възможно е общината да упълномощи друг да подпише споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по схемата WiFi4EU от името на общината. В този случай се иска копие на личната карта (паспорта) на това лице за контакти, както и формуляр за пълномощно, подписан и от кмета (ръководителя на общината), и от упълномощеното лице. Документите трябва да бъдат качени като отделни файлове на портала WiFi4EU на страницата „Моят профил“, като се използва подходящ формат (.pdf, .png или .jpg), обясняват от МТИТС. Тази функция все още не налична, но скоро ще бъде достъпна, допълват от министерството.

Европейската комисия ще изпрати съобщения по електронна поща до всички регистрирани общини преди 15 май с искане за качване на всички посочени по-горе документи. “Моля, имайте предвид, че общините няма да могат да кандидатстват за ваучер, преди да предоставят всички горепосочени придружаващи документи”, коментират от МТИТС.

Досега 209 български общини са регистрирали свой профил на портала, за да участват в първия конкурс. Общините могат да използват ваучера на стойност 15 000 евро за безжични точки за достъп, които да бъдат изградени в рамките на 18 месеца. „В случай, че бъде получена оферта за мрежата WiFi4EU, която отговаря на изискванията, но е на стойност под 15 хил. евро, общините трябва да изискат предлагането на допълнително оборудване (повече точки за достъп, доабвяне на защитна стена и др.), така че да бъде достигната отпуснатата сума“, обясняват от МТИТС.

Очаква се скоро на портала на инициативата да бъдат публикувани примерни технически спецификации, така че общините съвместно с операторите да подготвят по-добре проектите си.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X