Операторски Мрежи

1,8% годишен ръст на приходите постигна Vivacom за деветмесечието

Владимир Владков

Владимир Владков

Малко над 662 милиона лева са приходите на Vivacom от всички видове дейности, включително от поделението НУРСТ, за периода януари – септември 2017 г., което означава увеличение с 1,8 на сто спрямо същия период на м.г. Същевременно компанията остава операторът с най-голям оборот на българския пазар, след като излязоха финансовите доклади за другите два големи телекома – Мтел (319 млн. евро, или около 624 млн. лв. за периода според междинния доклад на TAG) и на Теленор България (498 млн. лв.).

Фиксираният принос

Интересното е, че фиксираният бизнес на компанията се развива значително по-бързо, като годишният ръст на приходите от фиксирани интернет и телевизия е почти 5 на сто до почти 262 млн. лева. Това вероятно се дължи на свързването на все повече потребители към оптичната мрежа на телекома, която покрива над 1,1 милиона домакинства в страната и успява да предложи гигабитови скорости към клиента. С около 464 хиляди интернет абонати, операторът държи 26% пазарен дял в този доста конкурентен сегмент, в който работят и голям брой малки доставчици с квартални „LAN” мрежи.

При платената телевизия Vivacom също успява да постигне увеличение, като общо 434 хиляди абонати са избрали една от двете оферти на оператора (годишен ръст над 7%) – IP телевизията, често в пакет с фиксиран интернет, или сателитния достъп (обикновено на места, на които липсва оптично покритие). Около 45% от тв абонатите на телекома са предпочели IPTV услугата, която им осигурява допълнителни интерактивни възможности. Очаквано броят на абонатите на фиксирана телефония продължава да спада, като годишното намаление за периода е над 12,5 на сто до 837 хиляди телефонни линии.

Мобилният достъп

Мобилният сегмент продължава да носи повече приходи на Vivacom, въпреки че увеличението за деветмесечието е по-слабо от това при фиксираните услуги – 2,5% повече в сравнение със същия период на 2016 г. Компанията генерира малко над 385,1 млн. лева от своите почти 3,2 милиона мобилни абонати, като успява да увеличи техния брой с почти 1%, или с над 29 хиляди, въпреки че сериозното пренасищане на пазара на мобилни услуги. Сред факторите за привличане на нови абонати е и продължаващото подобряване на 4G мрежата на оператора, която според плановете трябва да покрие 99% от населението и 83% от територията на страната до края на 2017 г. Към 30 септември 4G покритието на оператора е 94% от населението, обхващайки общо 992 населени места. Именно бързият мобилен достъп, съчетан с подходящи ценови оферти за мобилни данни, генерират все повече приходи за компанията. В края на септември т.г. делът на постъпленията от мобилен трафик на данни е достигнал 35% при около 32 на сто година по-рано. Компанията дори пусна фиксиран мобилен интернет (пакетът Mobix) за по-малки селища, в които е икономически неизгодно да се разгръща оптична мрежа засега.

Именно в развитието на технологичната си инфраструктура (както фиксираната, така и 4G мрежата) компанията инвестира по-голямата част (75%) от вложените за периода януари - септември 2017 г. около 126 милиона лева.

Печалбата на дружеството преди данъци и амортизации (EBITDA) е в размер на 246,8 млн. лева, или с 2,7 на сто повече на годишна база. Сериозен принос за ръста има поделението за сателитни услуги и цифрово радио и ТВ разпръскване НУРТС, което е успяло да постигне почти 24% ръст на печалбата EBITDA, въпреки че приходите му за периода са спаднали с 3,7% до 32 млн. лв. Подобрената печалба се дължи и на разширяващия се бизнес на компанията в областта на ТВ услугите за африканския континент, като разчита на модернизирания си телепорт Плана. 

Финансови резултати на VIVACOM за периода януари - септември 2017 г.:

За деветте месеца, приключващи на 30 септември

Изменение

(в хиляди , освен процентите)

2017

2016

(сума)

(%)

Общо приходи

662 047

650 427

11 620

1.8

Фиксирани линии

261 893

249 763

12 130

4.9

Мобилни линии

385 114

375 593

9 521

2.5

НУРТС

31 993

33 233

(1 240)

(3.7)

Коригирана EBITDA

246 831

240 358

6 473

2.7

Виваком

232 688

229 013

3 674

1.6

НУРТС

14 525

11 722

2 803

23.9

Мобилни абонати в края на периода

3 168

3 139

29

0.9

Абонати на фиксирана телефония в края на периода

837

957

(120)

(12.5)

Абонати на фиксиран интернет в края на периода

464

422

42

10.0

Покрити домакинства с високоскоростна оптична връзка в края на периода

1 100

1 074

26

2.4

Абонати на платена телевизия в края на периода

434

404

30

7.4

% IPTV в края на периода

44.6

41.2

3

8.3


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X