Операторски Мрежи

Теленор България пак отчете ръст на приходите

Computer World

Тенденцията за ръст на общите приходи на "Теленор България" се запазва и през третото тримесечие на 2017 г., но броят на клиенти е намалял с 9% спрямо същия период миналата година, показват финансовите резултати на компанията, публикувани в сряда, 25 октомври.

През последните месеци свиването на пазара на предплатени мобилни услуги се оказва едно от основните предизвикателства пред мобилния оператор. Това води не само до намаляване броя на клиентите, но и до спад от 1% на приходите от трафик и абонаментни такси.

Това намаление компанията успява да компенсира с по-големи постъпления от продажбата на устройства. Общите приходите на "Теленор България" за периода от юли до септември 2017 г. са нараснали с 2%, достигайки до 175 млн. лв. Освен това се наблюдава  увеличение на средният месечен приход от един абонат (ARPU) от 13,20 лв. за третото тримесчиер на 2016 г. на 14 лв. за същия период на 2017 г.

Несъмнено влезлият в сила през юни Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286, свързан с роуминг таксите в ЕС, има негативно влияние върху печалбата на компанията и понижаването на оперативните разходи с 6% не може да компенсира този спад. Заради намалените приходи от взаимната свързаност и роуминг услуги EBITDA (печалбата пред данъците, лихвите и амортизациите) отбелязва намаление с 1%.

Инвестициите през тази година също са по-малко. Ако през третото тримесечие на 2016 г. са били направени инвестиции за 10 млн. лв, то за периода юли - септември т.г. те са били 8 млн. лв.

Все пак финансовите показатели на "Теленор България" са сравнително стабилни и няма сериозни промени спрямо предходната година.

Финансови резултати на "Теленор България" за трето тримесечие на 2017 г.

(в млн. лева)

3-то тримесечие

9 месеца

2016

2017

2016

2017

2016

Абонаментни такси и трафик

122

123

359

359

484

Взаимна свързаност

15

16

41

42

57

Други приходи от мобилни услуги

6

4

9

7

9

Други приходи

33

28

88

80

118

Общо

175

172

498

488

667

Печалба пред данъци, лихви и амортизации (EBITDA)

67

68

191

189

251

Оперативна печалба

39

38

98

97

130

Инвестиции

8

10

25

35

67

 

Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.)

+6

+37

3,233

3,540

3,429

Среден приход от потребител (ARPU) (в лв.)

14.0

13.2

13.4

12.6

12.8

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X