Операторски Мрежи

България ще осигури радиочестотен спектър за 5G мрежи

Владимир Владков

България ще работи за осигуряване на радиочестотен спектър за телекомуникационните мрежи от следващо поколение, познати като 5G, e заявил на дискусия в Талин министърът на транспорта, ИТ и съобщенията Ивайло Московски. Дискусията се е провела в рамките на неформален Съвет на министрите на конкурентоспособността и телекомуникациите на Европейския съюз. Министрите са подписали и съвместна декларация под мотото „Осигуряване на 5G успех за Европа“, заявиха от МТИТС.

Конкретните мерки, цитирани в декларацията, включват навременното осигуряване на достатъчно голям радиочестотен спектър за 5G, засилено сътрудничество и споделяне на практическа информация за политиката в областта на спектъра, включително подсилване на групата за изработка на обща политика на ЕС в тази област. Целта е да се следва по-прозрачна политика за радиочестотния спектър чрез предвидими, отворени, прозрачни и недискриминационни административни процедури. Страните членки ще стимулират първоначалното пускане на5G в големите градски региони и покрай основните транспортни пътища, преди да бъде осигурено цялостно покритие. Ще бъде подкрепено и изграждането на оптични мрежи за бекхол свързаност на 5G клетките, включително ще се стимулира инсталирането на микро клетки чрез опростени административни процедури и такси.

Министър Московски е подкрепил инициативата за изграждане на напълно свързано общество с прилагане на новите технологии, основани на високоскоростни мрежи. „Изграждането и развитието на 5G свързаност във всички сектори на индустрията и в живота на обикновените хора, ще допринесе за развитие на единния цифров пазар“, е заявил на срещата министърът. По думите му, завършването на Европейския цифров пазар е основна цел за българското правителство, включително и за предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз.

Двудневната среща дискутира още свободното движение на данните, като се очаква това да стане петата основна свобода в Европейския съюз.

Министрите по телекомуникации от страните членки смятат, че новите телекомуникационни мрежи ще бъдат гръбнак на Европейския цифров пазар. Те се базират на прогнозите, че към 2020 г. в света ще има 26 милиарда свързани устройства, а 70 процента от хората ще имат смартфон. „5G инфраструктурата осигурява свръхвисокоскоростна свързаност не само между индустриалния сектор в Европа, но и между отделните предмети от бита и градската среда. Тази свързаност е основата на електронно здравеопазване, енергиен мениджмънт и автономни автомобили“, добавят в декларацията си министрите.

Преди дeн големите телеком оператори в Европа поискаха на тази среща страните членки да подкрепят не само по-прозрачна политика по отношение на спектъра, но и лицензи с продължителност 25 г. Засега не е ясно дали този въпрос е бил дискутира на срещата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X