Операторски Мрежи

Стандартизирането към добрите практики на ITIL: приоритет за VIVACOM

Владимир Владков

Г-н Тончев, какви са непосредствени задачи и проекти пред дирекцията, които да подкрепят развитието на компанията като доставчик не само на свързаност, а и на по-комплексни услуги за корпоративните потребители?

Компанията винаги е подхождала с особено внимание към корпоративните си клиенти. Разбира се, както свързаността, така и другите основни телеком услуги остават фокус както пред компания така и пред дирекцията - все пак VIVACOM е телеком и това е основният ни бизнес. Но търсим и алтернативни начини да бъдем полезни на нашите корпоративни клиенти. Един от основните фокуси на VIVACOM през тази година е развитие и обогатяване на портфолиото от облачни услуги. Целта ни е в комбинация с другите услуги и с помощта на наши партньори да можем да предоставим на клиенти ни цялостни решения в тази област. И, разбира се, ИТ има основна роля в този процес посредством инсталация, интеграция и поддръжка на новото решение.

Завърши ли преходът към SOA базирана архитектура и по какъв начин това улеснява създаването, предоставянето и осребряването на нови бизнес услуги?

Развитието на SOA архитектурата е непрекъснат процес. Интеграцията на основните системи на компанията отдавна е базирана на уеб услуги, но междувременно се появяват нови и нови функционалности, които изискват създаването на нови уеб услуги и промяна в съществуващите. Портфолиото на VIVACOM става все по-разнообразно и в много случаи се предлагат услуги на клиентите с участието на различни наши партньори. SOA архитектурата играе основна роля в предоставянето на тези услуги, позволявайки стандартизирана интеграция със системите на партньорите и намалявайки както цената, така и времето за достигане до пазара (Т2М) за предоставяне на услуги.

До каква степен новата сега изграждана SDN базирана среда в центровете за данни ще подпомогне дейността на ИТ дирекцията?

За нашата компания е обичайна практика всеки проект да има ясен „business case”, който да дефинира ползите от дадена инициатива. В случая ползите са като чисто финансови, така и в подобряване на дейностите в ИТ дирекцията, а и в другите отдели. Внедряването на SDN ще доведе до подмяна на остаряло оборудване и съответно ще намали риска от прекъсвания на услугите. Също така ще намали оперативните разходи за поддръжка на това оборудване. Очаква се съществено подобрение дори в аспекти като консумация на електроенергия и намаляване на заеманото място в центъра за данни. Преминаването към софтуерно дефинирани мрежи ще доведе до по-добро взаимодействайте между бизнес средата и ИТ, изграждайки връзка между услугите и инфраструктурата, стояща зад тях. Като резултат от тази промяна се очаква да имаме стандартизиране на достъпа, подобряване на сигурността и централизирано управление на мрежата.

Не е тайна недостигът на ИТ специалисти във всички сфери. Освен това задачите на ИТ отделите се увеличават, свързано и с „ръчното“ настройване на голяма част от системите. До каква степен е „зряла“ и реална концепцията за „самооптимизиращи се“, „самолекуващи се“ мрежи, които да намалят натоварването на специалистите?

Натоварването върху специалистите винаги ще е голямо. Каквато и оптимизация в заетостта на специалистите да постигнем, поради многобройните предимства на SDN платформата тя ще бъде използвана за внедряване на нови услуги, подобряване на сигурността, и допълнително автоматизиране на дейности с цел скъсяване на времето за достигане до пазара. Концепцията е реална и се прилага, но истинският въпрос е каква степен на самолекуване и самооптимизиране може да бъде достигната. Нивата, които се постигат в Силициевата долина, звучат като научна фантастика, но са свързани с огромни разходи, които биха били неоправдани за VIVACOM спрямо бизнес приоритетите ни. . Но ние се развиваме в тази насока в рамките на възможностите ни и, преминаването към SDN базираната среда еедна съществена стъпка.

До каква степен внедряването на най-добрите практики нa ITIL ще доведе до създаването на стандартизиран каталог на ИТ услугите, предоставяни на другите отдели в компанията?

Стандартизирането към добрите практики на ITIL е един от приоритетите на компанията и VIVACOM инвестира много в постигането на тази цел. Наши служители са посещавали обучения и са сертифицирани в областта. Целта ни е следвайки принципите на методологията да внедрим каталог на услугите, да ги стандартизираме, опишем и управляваме и вече имаме значителни успехи в тази насока. Крайната цел е все повече услуги да се предоставят под формата на Self Service с възможно най-много автоматизации, които да покриват не само предоставянето на услугата, а цялостния и жизнен цикъл. Разбира се, предстои още много работа, но смело мога да кажа, че основите са положени и резултатите са обнадеждаващи.

Предстои ли създаване на портално решения за „самообслужване“, чрез което мениджърите с нови бизнес идеи да заявяват автоматично ИТ услуги и да пускат новите услуги по-бързо на пазара (и евентуално да ги спират, ако установят, че не са ефективни)?

В компанията отдавна са налични начини за заявяване на ИТ услуги и съответното им спиране. Отскоро въведохме и портал за заявяване на виртуални машини, който дава видимост на бизнеса какво могат да поръчат и колко струва на месечна база, респективно да пуснат заявка. Значителен брой автоматизации са направени и в портала за заявяване на достъп до съществуващи ИТ услуги, който е достъпен за цялата компания.

В тази връзка през май бе обявено, че VIVACOM ще засили фокуса си върху предоставянето на облачно базирани услуги на корпоративни клиенти съвместно с Huawei. Каква ще е ролята на ИТ дирекцията при този процес и налага ли се наемането на още ИТ специалисти, запознати например със SAP HANA?

VIVACOM предоставя облачни услуги на българския пазар повече от 4 години. Партньорството ни с Huawei цели разширяване на този сегмент, за да дадем на нашите бизнес клиенти по-широк набор от облачни услуги в комплект с достъп до тях през надежден и сигурен интернет доставчик в страната. Сегментът IaaS (Infrastructure as a Service) позволява на клиентите да инсталират и използват не само SAP HANA, но и всякакъв друг софтуер от различни доставчици. VIVACOM поддържа специалисти с висока експертиза в множество направления, но там където не можем да споделим нашия опит, винаги можем да разчитаме на доказани партньори, за да предоставим на крайните клиентите цялостна услуга.

Европейската правна рамка, свързана с киберсигурността (GDPR и NIS) предвиждат сериозни инвестиционни и организационни мерки от страна на операторите. Очаквате ли това да се отрази на инвестиционните планове по отношение на сигурността на данните и достъпа?

Съобразяването с изискванията на регулаторните органи винаги е било приоритет на компанията. Телеком секторът е един от най-тежко регулираните бизнес сегменти, но VIVACOM винаги е успявал да се съобрази с регулаторните изисквания. Промените, които ще бъдат наложени от GDPR, са много предизвикателни, включително в ИТ частта и ще доведат до съществени промени в съществуващите ни системи. Разбира се, те имат определена ценано ние гледаме на това като на инвестиция, водеща до предоставяне на по-сигурни и по-добри услуги на клиентите, както и до повишаване на тяхното доверие в нас. Няма как регулацията да не се отрази на отношенията ни с потребителите, тъй като процесите на работа с тях ще се променят. Смятаме обаче, че това ще им даде допълнителна сигурност и спокойствие при ползване на предоставените от нас услуги.

И накрая малко по-страничен въпрос, свързан и със сигурността. До каква степен е възприет подходът BYOD в компанията и как се отразява това на работата на ИТ дирекцията?

BYOD не е нещо ново за VIVACOM. От години ние даваме възможност на нашите служители да използват своите мобилни устройства за служебни цели като при това им даваме и възможността да имат контрол върху устройствата в случай, че ги загубят или им бъдат откраднати - могат дистанционно чрез служебния си акаунта да ги блокират или да изтрият информация в тях. Наскоро внедрихме и MDM решение, което да ни помогне допълнително в тази насока, поради постоянно нарастващия брой на устройствата. Не на последно място сме въвели програмата Home office, която е обезпечена от IT гледна точка, така че да позволи на служителите достъпа до системите, които имат от работното си място, но в домашни условия и при запазване на сигурността за компанията.

Разговора води Владимир Владков

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X