Операторски Мрежи

6,7% ръст на приходите за първото тримесечие отчете Мтел

Владимир Владков

Владимир Владков

6,7% годишен ръст на приходите до 103,5 млн. евро за първото тримесечие на 2017 г. отчете Мтел, показва финансовият доклад на Telekom Austria Group (TAG), част от която е българският оператор. Увеличението обаче се дължи почти изцяло на по-големите приходи от продажба на оборудване (85% скок на приходите от смартфони, таблети и други мобилни устройства), докато постъпленията от услуги са останали почти на същото ниво – около 87,8 млн. евро (0,9% спад), пише в доклада на TAG. Капиталовите инвестиции за периода януари – март 2017 г. са нараснали с 10,3% на сто до 14,7 млн. евро спрямо същия период на 2016 г.

Общите разходи на телекома са скочили с 18,7% на годишна база, което се дължи основно на по-високи цени на оборудването като част от мерките за задържане на потребителите, както и по-големите разходи за работната сила, дължащо се пак на усилията за повече продажби. В резултат печалбата преди данъци и амортизации EB ITDA е намаляла с 16 на сто до 28,2 млн. евро.

Конкурентната среда у нас остава сериозно предизвикателство, особено в бизнес сегмента, посочват авторите на доклада. За да се справи с ценовия натиск Мтел продължава да се фокусира върху управлението на добавената стойност и задържането на ценните потребители. Продължава и тенденция за преминаване от предплатени карти към подписване на абонаментни договори, която е актуална за целия пазар у нас. В резултат обаче общият брой мобилни абонати на Мтел е намалял леко с 0,8% до 4,09 млн., от които над 3,49 милиона са потребители с дългосрочен договор.

Намалението на таксите за мобилна взаимна свързаност, наложени от националния регулатор КРС през декември м.г. са засилили негативния натиск върху приходите от мобилни услуги, които са 64,8 млн. евро, или с 1,8% по-малко (вж. графиката).

Нараства обаче интересът към мобилните широколентови услуги и покупката на смартфони, следвайки увеличеното потребление на мобилни данни. В края на март 2017 г. мобилните ШЛ абонаменти на Мтел са над 389 хиляди, или с 19% повече на годишна база. Повече са и М2М абонаментите – 383 хиляди, или 6,7% годишен ръст. Средният месечен приход от един мобилен абонамент (ARPU) е без промяна - 5,3 евро, но ако се изключат договорите за М2М услуги, ARPU показателят е малко по-висок – 5,7 евро.

При фиксирания бизнес се наблюдава спад на „устройствата, генериращи приходи“ (т.нар. RGU) с 1,2% на годишна база, като спадът се дължи изцяло на 25% срив при фиксираните гласови услуги, докато при другите две фиксирани категории – широколентови устройства и приемници за платена телевизия (включително сателитна), се наблюдава ръст за периода. Устройствата за ШЛ достъп са 428 хил. (2,4% годишен ръст), а ТВ приемниците са 478 хиляди (2,5% годишен ръст). Общо всички фиксирани абонаменти са малко над 1 милион (вж. графиката).


6,7% ръст на приходите за първото тримесечие отчете Мтел

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Общият брой фиксирани линии за достъп спада леко с 0,7 на сто до 537 000, а средният месечен приход от една фиксирана линия нараства с 1,7% до 10,9 евро. Постъпленията от фиксирани услуги за Q1 2017 също са с 1,7% повече – общо 17,7 млн. евро.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X