Операторски Мрежи

Мтел затвърди ръста и през четвъртото тримесечие на 2016 г.

Владимир Владков

Владимир Владков

Мтел успява да запази положителната тенденция на растеж на приходите и през последното тримесечие на 2016 г., при това както във фиксирания, така и в мобилния сегмент. Общите постъпления на телекома са с 2,6 на сто повече от същия период на 2015 г., достигайки общо 108,7 млн. евро за периода октомври – декември 2016 г. От тях приходите от мобилни услуги са 67,4 млн. евро, или с едва 0,3% повече на годишна база, а постъпленията от продадено оборудване (таблети и смартфони) са скочили с 24% до 17,2 млн. евро. Във фиксирания сегмент приходите на Мтел нарастват с 2,3% годишно до 22,2 млн. евро за последното тримесечие на 2016 г., показват данните от финансовия доклад на Telekom Austria Group, публикуван на интернет страницата на операторската група, част от която е и Мтел.

Конкурентната среда в България остава предизвикателна, което е ясно видимо в бизнес сегмента, пише в анализа към доклада. „За да се справи с ценовия натиск, Mobiltel запази фокуса си върху управлението на добавената стойност и засилените мерки за задържане на потребителите с голяма ценност за компанията“, обясняват авторите на доклада. Отражение дава и продължаващата замяна на предплатени карти с дългосрочни договори. От TAG оценяват и усилията на ръководството на оператора да намали срива на цените в бизнес сегмента, както и да подобри крос продажбените оферти за домашните потребители.

В бизнес сегмента придобиването на Blizoo, чието консолидиране приключи напълно в началото на Q4 2015, засилва позициите на Мтел на този пазар.

Общият брой на мобилните абонати спада с 3% годишно до 4,108 млн., но от тях над 382 млн. са потребители на мобилни широколентови услуги (или с 19,7% повече спрямо края на 2015 г.), а броят на М2М връзките се е увеличил с почти 6,9% годишно до 377,9 млн.

Общият брой на устройствата, генериращи приходи от фиксирани линии RGU (вкл. ТВ приемници и интернет шлюзове и рутери) се увеличил само с 0,7% годишно, но популярността на пакетните услуги от ТВ и широколентови продукти продължава да расте.

Компанията е успяла да компенсира негативния ефект от ЕС регулацията за роуминга. Допълнително въпреки ценовия натиск в бизнес сегмента негативната тенденция е овладяна с помощта на контрамерки. В същото време приходите от фиксираните линии растат главно заради сателитните ТВ абонаменти.

Средният месечен приход от един мобилен абонат (ARPU) се подобрява леко до 5,5 евро за четвъртото тримесечие на 2016 г., докато година по-рано този показател е бил 5,3 евро. При фиксираните линии средният месечен приход от една линия ARPL остава на същото сравнително високо ниво от 10,8 евро.


Мтел затвърди ръста и през четвъртото тримесечие на 2016 г.

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Общите разходи на Мтел обаче също растат – с 12,4% на годишна база, което се дължи основно на разходите за продадените смартфони, както и от стимулирането на търговския екип на компанията. За по-големите разходи допринася и ръстът на ТВ абонатите, както и таксите за взаимна свързаност заради популярните тарифи с включени минути за разговори с всички национални мрежи, пише още в доклада на TAG.

Именно по-високите разходи, които надхвърлят ръста на приходите, водят до спад на печалбата преди данъци, такси и амортизации с 20,5% до 20,5 млн. евро. За цялата 2016 г. печалбата EBITDA e 125,6 млн. евро, или с 5,7% по-малко от тази за 2015 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X