Операторски Мрежи

ЕС очерта още по-строги правила за мрежов неутралитет

Владимир Владков

Регулаторна група на Европейския съюз наложи във вторник нови правила на европейските интернет доставчици, като този ход претендира за повече мрежов неутралитет. Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения публикува 45-страничен доклад, който забранява платената приоритизация на мрежовия трафик и налага строги изисквания към всякакви специализирани услуги, които И'нет доставчици биха искали да предложат на своите бизнес клиенти.

Според новите правила ISP компаниите „трябва да третират целия трафик по еднакъв начин, без дискриминация, ограничения или намеса, независимо кой е изпращачът и кой е получателят, вида съдържание, приложение или услуга, както вида на крайното оборудване“. Разрешени са измервания на качеството на услугата, но тези измервания трябва да са „прозрачни, недискриминационни и пропорционални“, както и да са насочени само към техническото качество на услугата, а не за печелене на търговски облаги.

Новите правил включват и разпоредби, които съдържат клауза за точно определени скорости на качване и сваляне, описани в маркетинговите материали, като се поставят строги ограничения върху използването на нулева такса наред с много повече.

Тази инициатива бе приветствана от групите в САЩ, одобряващи мрежовия неутралитет. Институтът Open Technology на Фондация „Нова Америка“ заяви, че европейските регулатори са взели правилното решение. “BEREC бе силно притискана от Интернет компаниите да изработи и да приеме слаби, пълни с вратички правила, но днешното указание показва, че BEREC са устояли на натиска“, каза Джошуа Стейгър, юрисконсулт на OTI.

Мрежовият неутралитет е много непопулярна мярка сред Интернет доставчиците и в Европа, и в САЩ, а съдебната битка срещу решението на щатския регулатор FCC от 2015 г. да започне регулиране на тези компании и да ги третира като телеком оператори, продължава с пълна сила. Досега щатските телекоми са загубили доста пари от съдебните си войни с регулатора. Дори тази седмица T-Mobile и Sprint не сполучиха с т.нар. планове за неограничени данни (те наистина не са такива), но са конструирани така, че да съответстват на регулаторните изисквания.

Network World

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X