Операторски Мрежи

Vivacom отчете сериозен ръст за първото полугодие – 6,1%

Владимир Владков

Vivacom остава операторът с най-големи приходи на българския пазар, след като за първите 6 месеца на 2016 г. отчете 430 млн. лв. приходи, или с 6,1% повече от същия период на 2015 г. Приходите от мобилни линии са почти 246 млн. лв., или годишен ръст от 7%, докато фиксираният бизнес на компанията е спаднал с 5 на сто до 164,8 млн. лв. Отделно приходите от НУРТС са 22,6 млн. лв.

Коригираната печалба преди данъци и амортизации за шестмесечието е 157,2 млн. лв., или спад с почти 11 млн. лв. (около 7%), като само за Vivacom (без данните за НУРТС, придобит през второто тримесечие на 2015 г.) EBITDA е спаднала с 12% до 148,5 млн. лв.

Общият брой мобилни абонати на Vivacom е почти 3,1 млн. в края на юни 2016 г., като 86% от тях са потребители с месечен абонаментен план. Запазва се и тенденцията за ръст на приходите от трафик на данни при формирането на ARPU (среден приход от един абонат).

Абонати на фиксирана телефония в края на периода са спаднали с 12 на сто до 987 000, но абонатите на фиксиран интернет са нараснали с 11% до 411 хиляди, като 48 000 от тях са клиенти на оптичната мрежа на Vivacom (скок с 20% спрямо същия период на 2015 г.)

Vivacom разполага с най-голям брой IPTV потребители, като 40% от всички 390 000 ТВ абонати на телекома гледат именно IPTV, което представлява ръст от 5 процентни пункта спрямо същия период на предходната година.

През май 2016 г. Vivacom стартира своята 4G мрежа, за да осигури на клиентите си още по-бърз мобилен интернет и възможности за работа и забавление в движение. Вложените средства в изграждане и обновяване на мрежата заемат сериозен дял от общите инвестиции на компанията. За първото полугодие на 2016 г. направените инвестиции в мрежата възлизат на над 80 млн. лева от общо 111 млн. лева капиталови разходи за периода.

За периода компанията отчита сериозен ръст на инвестициите и като процент от общите приходи – 23%, докато за същия период на 2015 г. са били 14% . „Vivacom ще продължава да инвестира в технологична инфраструктура, за да предлага най-качествени и съвременни услуги на своите потребители, като в следващите месеци ще разширява както покритието на 4G мрежата си, така и оптичното покритие“, твърдят от оператора.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X