Операторски Мрежи

Мтел най-сетне премина към позитивна тенденция

Владимир Владков

Въпреки продължаващата сложна макроикономическа и конкурентна среда на телеком пазара в България, Мтел е успяла да увеличи приоходите си от услуги през второто тримесечие на 2016 г., макар и само с 0,3% до 99,9 млн. евро. Компанията запазва фокуса сив върху управлението на добавената стойност от услугите си и полага огромни усилия да задържи ценните си потребители. Това пише в доклада на компанията майка Telekom Austria Group за финансовите резултати на групата за периода април – юни 2016 г. „Във фиксирания бизнес с придобиването на blizoo, чиято дейност е напълно консолидирана към началото на последното тримесечие на 2015 г., позициите на Мтел на този пазар се засилиха“, добавят авторите на доклада.


Мтел най-сетне премина към позитивна тенденция

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Приходите от безжичния бизнес на Мтел за тримесечието са 78,2 млн. евро, или с 1,1% по-малко от същия период на 2015 г. От този сегментът услугите са генерирали постъпления за 67,5 млн. евро (3,4% годишен спад), но приходите от продадени мобилни устройства са скочили с 28,6% годишно до 9,3 млн. евро. Общият брой мобилни абонати на Мтел е намалял с 5,4% на годишна база, предимно в областта на предплатените услуги. Продажбите на мобилни широколентови услуги и на смартфони продължава да расте, следвайки нарасналия интерес към мобилните данни.

Мобилни широколентови абонати на Мтел

При фиксираните услуги ръстът е 4,6%, като той се дължи основно на увеличения интерес към пакетните предложения на оператора, включващи и телевизия, както и на засиленото търсене на широколентови продукти.

Брой абонати на фикс. телефонни услуги, ШЛ достъп и платена телевизия на Мтел

Средният месечен приход от един мобилен абонат е нараснал с 1,2% до 5,5 евро. При фиксираните линии средният месечен приход ARPL е спаднал от 12,2 евро за Q2 2015 на 10,8 евро за второто тримесечие на 2016 г., главно заради консолидирането на потребителите на blizoo, при които средният приход е бил доста по-нисък, твърдят от TAG.

Общите разходи за периода са нараснали със 7,7% на годишна база, главно заради по-големия брой продадени смартфони.

Разходите, свързани с услугите, също раста, като разходите за взаимна свързаност са скочили заради растящата популярност на тарифите, включващи безплатни минути към всички национални мрежи, обясняват от TAG. В обратна посока действат мерките за намаляване на плащанията в администрацията. Лекият ръст на приходите в съчетание с по-големите разходи води до спад на печалбата преди данъци и амортизации EBITDA – тя намалява с 13,3% на годишна база до 64,3 млн. евро.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X