Операторски Мрежи

Теленор ще предоставя цялостни телекомуникационни и цифрови решения

Владимир Владков

Телекомуникационната индустрия трябва да се трансформира, за да се конкурира с много нови играчи като OTT компании, доставчици на ТВ съдържание, доставчици на приложения. Каква е стратегията на Теленор България по отношение на бизнес клиентите? Какви са днешните B2B приходи и каква е целта след 2-3 г.?

В момента най-големият натиск идва от собствената ни индустрия. Натискът отвън само усложнява допълнително осъществяването на телекомуникационен бизнес през XXI век. Освен това нуждите на нашите потребители се развиват заедно с развитието на цифровата икономика и днес те ни предизвикват всеки ден с нови изисквания. На практика те ни предупреждават – ако не се промените, постепенно ще станете демоде.

Има няколко аспекта по отношение на телеком стратегията за бизнес потребители. Първо, нашата стратегия е изградена върху добрите взаимоотношения, които имаме с нашите потребители. Тяхната удовлетвореност се повишава непрекъснато и именно тя е основа за промяната. Искаме да сме все по-близо до тях, за да разберем по-добре техния бизнес, целите, които се опитват да постигнат, както и техните вътрешни процеси и нужди. Нашата визия е да помогнем на нашите потребители, което за нас означава да им помогнем да постигнат целите си по-ефективно.

Като пример мога да ви дам нашия бизнес портал. Това е мощен инструмент, който съответства на специфичните искания на нашите бизнес клиенти за управление на техните служители и услугите, които получават от нас. Това е инструмент, който е достатъчно гъвкав, за да пасва на тяхната вътрешна организация и това да им спестява време и ресурси.

За да направим това, трябва да се променим и от доставчик на масова услуга трябва да се превърнем в реален партньор, предоставяйки решения на потребителските нужди. Именно затова Теленор иска да промени позиционирането си в очите на потребителите от чист мобилен оператор към предпочитан партньор за онова, което аз наричам „мобилност и цифрови решения“. Това е голяма стъпка за организация с нашия мащаб.

Необходими са огромни промени в редица основни области. По отношение на хората и тяхното мислене ние трябва да се променим от доставчик на SIM карти към партньор за решения за нашите потребители. Трябва да даваме нещо повече от „продажба на телекомуникационни услуги“, като станем „доверен съветник в цифровата ера“. Освен това трябва да възприемем факта, че има много непознати аспекти в областта на дигиталните услуги и може да допуснем грешки, тъй като това е нова сфера за всички нас. Познаваме своя сегашен основен бизнес доста добре и сме много успешни с него. Но сме жертви на собствения си успех и ще се постараем да избегнем капана на самодоволството. Нашият собствен успех ни спира да опитваме нови неща, тъй като може да се сблъскаме с грешки. Ние обаче трябва да възприемем тези грешки, тъй като те ще ни дадат знанията, от които се нуждаем, за да сме успешни в цифровия свят.

Освен това ще са необходими допълнителни умения за да се приспособим към новия начин на работа. Има много процеси, които са били проектирани за мобилен оператор и които ще станат излишни или неудачни в цифровата ера. „Потребителското пътешествие“ и „дизайнът на услугите“стават два от модерните термини, които оформят днешния ни бизнес. Вярвам, че бързото излизане на пазара и иновациите са ключовите фактори за успех, които трябва да вземем предвид при дизайна на новите процеси.

По отношение на технологиите говорим за възможности за работа с „нови“ технологии – облаци, виртуализация, „Интернет на нещата“, данни и т.н. За нас е добре, че в компанията разполагаме с експерти, които вече разпознават нуждата от промяна. Много от тях обаче са твърде заети с поддръжката на сегашния бизнес. Във всеки случай, аз съм убеден, че Теленор ще бъде достатъчно смела компания, за да направи правилните ходове, както го е правила в миналото.

Корпоративните клиенти днес предпочитат да общуват с един доставчик за своите хибридни облачни нужди. Какво планира Теленор България в това отношение?

Нашето виждане е, че не трябва да се фокусираме само върху свързаността. Искаме да сме в състояние да предоставяме цялостни телекомуникационни и цифрови решения на нашите потребители. За мен в момента по-важен е въпросът как да успеем да задоволим нуждите на нашите потребители по отношение на цифровите решения, а не какви услуги да предлагаме (тъй като вече няма едно единствено ключово приложение). Вярвам, че за нас като един от най-големите оператори предлагането на нови решения на много потребители означава да си сътрудничим с хора и компании, които са специалисти в своята област и имат иновативни продукти и иновативно мислене. Затова сме щастливи, че откриваме глобални и местни компании с изключителни хора и превъзходна експертиза в тази област. Вярваме, че ще успеем да предложим някои от тези услуги като примери на другите бизнес поделения в рамките на Telenor Group.

Започнахме да предлагаме решения за бизнес потребителите, които са разработени съвместно с наши партньори.. В областта на „Интернет на нещата“ имаме трима партньори за предоставяне на Автопарк Решения (GPS базирано наблюдение и управление на превозни средства). Освен това си партнираме с местни и международни компании, които ни дават възможност да предоставяме услуги като облачно базирано IVR решение, многоканален Бизнес контактен център, Office 365 и OneDrive for Business. Важен момент е, че ние не само продаваме лицензи, но също така предоставяме консултации, миграционни и интеграционни услуги, които осигуряват приемственост на бизнеса и допълнително ускоряват растежа на нашите клиенти.

Като част от голяма международна група можете ли да предоставяте бизнес решения на потребители с офиси в цяла Европа или всяка компания в Telenor Group има собствени отдели за ИТ услуги?

Да, ние сме много щастливи, че сме част от голям и стабилен международен оператор. Теленор осъзнава важното значение на B2B сегмента и наскоро създадохме централна функция на ниво Telenor Group, която ще даде възможности за по-добра координация между различните страни и споделяне на опит в новата цифрова ера.

Получаваме силна подкрепа от нашите колеги от Telenor Group, особено от екипа на Telenor Cloud Services, който разработва и поддържа всички бизнес поделения (т.е. офисите в отделните страни) в опит да преминем от миналото към цифровото бъдеще. От друга страна, операторът във всяка страна трябва да следи за особеностите на местния пазар, за да предлага адекватни решения. Ето защо очаквам, че много от най-новите цифрови услуги ще бъдат предоставени от повечето бизнес поделения и че винаги ще има някои допълнителни услуги, които отговарят на специфичните нужди на пазара.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X