Операторски Мрежи

С 5% спадат приходите на Мтел за първата половина на 2015 г.

Владимир Владков

173,6 млн. евро са приходите на Мтел за първото полугодие на 2015 г., което означава спад с 5 на сто спрямо постъпленията за същия период на м.г. Само за периода април – юни 2015 г. спадът на оборота е 5,9 на сто до 86,1 млн. евро при над 91,5 млн. за същото тримесечие на 2014 г., показват резултатите в новия доклад на Telekom Austria Group, публикуван на 16 юли.

Българският телеком продължава да се намира под силен макроикономически и конкурентен натиск, което е довело да спада на приходите, пише в доклада. „Рязкото намаляване на приходите от месечни такси и трафик се дължи основно на жестокия ценови натиск, особено в бизнес сегмента, като това намаление е компенсирано само отчасти от по-високите приходи от роуминг и взаимна свързаност“, добавят от TAG.

По-отчетлив е спадът на печалбата преди данъци и амортизации (EBITDA), която за първите 6 месеца на 2015 г. е 66,8 млн. евро (11,8% по-малко от януари юни 2014 г.), а за второто тримесечие на 2015 г. EBITDA е 32,1 млн. евро, или със 17,2 на сто по-малко от същото тримесечие на 2014 г.

Капиталовите инвестиции на Мтел са спаднали за първото полугодие на т.г. до 21,7 млн. евро при над 47,8 млн. евро година по-рано. Този спад се обяснява с платените 30 млн. евро за продължаване на лиценза за честотните ресурси, като плащането беше извършено именно през второто тримесечие на 2014 г.

Факторите

„Мтел продължава да се бори с макроикономическите предизвикателства и конкуренцията чрез управление на добавената стойност в бизнес сегмента и полагайки големи усилия да задържи ценните си потребители“, пише в доклада. На практика операторът спря лекия отлив на абонати, забелязан през миналата година. Само за второто тримесечие на 2015 г. мобилните абонати са се увеличили с 4,8% и към 30 юни т.г. техният брой е почти 4,305 млн. Те осигуряват на Мтел 39% пазарен дял на мобилния пазар, при 38,1% дял година по-рано.

Скок от 32,4% се отчита и на броя мобилни широколентови абонати, които в края на юни 2015 г. достигат 287,4 хиляди, добавят от TAG. За разглеждания период Мтел отчита значителен ръст от 63,3% при клиентите, които ползват т.нар. смарт тарифи. “Това са гласови тарифи, които включват и мобилен интернет. Данните се отнасят както за индивидуални, така и за бизнес клиентите”, обясняват от българския оператор.

Средният месечен приход от потребител (ARPU) обаче отново спада – от 6,2 евро през второ тримесечие на 2014 г. на 5,5 евро за периода април – юни 2015 г.

Нещата изглеждат „по-розови“

за фиксирания бизнес на Мтел. Общият брой линии за достъп е нараснал за Q2 2015 г. с почти 20% на годишна база , а броят на ТВ абонатите е скочил с 41,8% след успешния старт на сателитната телевизия от Мтел в края на 2014 г. Общо 183 500 са фиксираните абонаментни линии на Мтел в края на юни при 153 000 година по-рано. Средният приход от фиксирана линия (ARPL) обче и тук спада. За второто тримесечие на годината той е 12,5 евро при 14,5 през Q2 2014.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X