Операторски Мрежи

НУРТС отново ще е част от БТК

Владимир Владков

Със свое решение Комисията за защита на конкуренцията разреши на БТК ЕАД да придобие контрол върху групата на НУРТС България АД (НУРТС), съобщиха от телеком оператора.

Решението на антимонополната комисия ще позволи на БТК да придобие 100% от акциите на НУРТС. „Планираната сделка няма да доведе до промяна на пазара на услугата „колокация” и всички партньори на НУРТС ще продължат да ползват предоставяната услуга в условията на пълна равнопоставеност и прозрачност“, заявяват накратко от БТК.

НУРСТ, която чрез дъщерното дружество НУРТС Диджитал управлява повечето мрежи за цифрово ефирно излъчване на ТВ и радио програми (познато като мултиплекс), предоставя също услуги колокация и инсталация на оборудване, а до 28 май 2014 г. - и сателитно излъчване.

Според последния публикуван финансов отчет на дружеството за последното тримесечие на 2014 г., приходите на групата от продължаващите дейности са в размер на 33 млн. лв. за цялата 2014 г. при около 27,57 млн. за предишната 2013 г. Групата обаче отчита много по-голяма загуба от тези продължаващи дейности – близо 55,8 млн. лв. при 4,35 млн. за 2013 г. Това се дължи предимно на разходите за амортизация и обезценка на оборудването, които за 2014 г. са за близо 54 млн. лв. при 6,745 млн. за 2013 г.

Част от загубата за 2014 г. е компенсирана от печалбата от преустановени дейности в размер на 18,687 млн. лв., дошли главно от продажбата на дейността „Сателитен пренос“, приключила на 28 май м.г. По този начин общата загуба на дружеството за 2014 г. е в размер на 37,01 млн. лв.

Към 31 декември 2014 г. собственици на капитала на дружеството са регистрираната в Дубай (ОАЕ) компания Блусат Партнърс Лтд., притежаваща 50% от капитала, а другите 50% са на регистрираната в Кипър Манселорд Лимитид, пише още във финансовия отчет. БТК внесе в КЗК уведомление за желанието си да придобие групата на НУРТС България през септември 2014 г.

БТК продаде 50% от своето поделение НУРСТ, което разпространяваше аналогово ТВ и радио програми, през 2010 г. именно на Манселорд Лимитид, а през 2011 г. прехвърли и останалите 50% на Блусат Партнърс Лтд.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X