Операторски Мрежи

ЕК и Световната банка представиха проекта Свързани общности

Computer World

В средата на тази година стартира съвместната инициатива на Европейската комисия и Световната банка - „Свързани общности“, която представлява организационна рамка за осигуряване на техническа помощ за получаване на достъп до финансиране и разработване на подходящи бизнес модели за внедряването на високоскоростни широколентови мрежи. Инициативата е насочена към местните власти, частния сектор и неправителствени организации. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова на информационен ден за популяризиране на възможностите за финансиране на телекомуникационни проекти по Механизма за свързване на Европа.

По време на събитието представители на Европейската комисия и Световната банка представиха инициативата „Свързани общности“ и конкретната процедура за кандидатстване. Чрез нея се подпомага развитието на широколентовите мрежи в регионите и градовете. Целта е да се набележат и подкрепят няколко иновативни пилотни проекти за разгръщане на високоскоростна широколентова инфраструктура, които да могат да бъдат приложени в целия Европейски съюз. В рамките на инициативата се представят потенциални европейски проекти за широколентов достъп и определят най-зрелите от тях, които ще имат приоритет при получаване на „техническа помощ“ чрез Механизма за свързване на Европа, в рамките на партньорството между Европейската комисия и Световната банка. С инициативата се създава общност на заинтересовани страни, която ще работи за намаляване на различията във високоскоростния широколентов достъп.

Всички публични или частни организации, работещи на местно, регионално или национално ниво, могат да представят проекти за широколентова инфраструктура.

 Заявленията трябва да бъдат подадени преди 15 октомври 2014 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X