Операторски Мрежи

ХЕМУС 2010: Електрон Прогрес демонстрира собствената си разработка Комета

Владимир Владков

На изложбата ХЕМУС 2010 участваше Електрон Прогрес, която демонстрира своята разработка Комета за защита от импровизирани взривни устройства и заглушаване на радио и GSM комуникации. Тя работи на принципа на радиосмущенията и създадена в 3 варианта - мобилен, стационарен и преносим. Технологията позволява използване на свободно програмируеми комуникационни канали, вградени тестови и защитни алгоритми, има подсистема за управление и диагностика, а изделията могат да бъдат проектирани и произведени според изискванията на клиента.
  • Мобилният радиосмутител е комплекс от независими модули, заглушаващи радиосигнали в обхват на най-широко разпространените GSM и радиосредства. Модулите могат да работят както заедно, така и самостоятелно. Системата осигурява независими свободно програмируеми канали за комуникация.
  • Стационарната смущаваща система е предназначена да заглушава радио и GSM комуникациите, да противодейства на заплахи от бомби с дистанционно радио и GSM задействане в определени сгради, включително и сгради със специален статут. Това включва затвори, районни управления на МВР, консулства, посолства, гранични контролно-пропускателни пунктове, обществени сгради и др. Използваните модерни комуникационни технологии, разрешават управлението на смутителя да се извършва до него или дистанционно според изискванията на клиента.
  • Носимият смутител е предназначен да заглушава радио и GSM комуникациите, да осъществява защита от мини и бомби с дистанционно GSM / радиоактивиране на специализирани войскови групи или сили за сигурност, които трябва да преминат през даден рисков участък.

Красимир Пингелов, изпълнителен директор на Електрон Прогрес.

Компанията, която изпълнява и проекта за комуникационна свързаност на армията „Странджа", представи изградения прототип на център за управление при кризи (ЦУК). Комуникационно-информационната система КИС на ЦУК включва подсистеми като администриране и защита на информацията, комуникации, наблюдение на обстановката, ранно предупреждение, документи и прогнози, групова работа на екипи при кризи. „Той дава възможност за наблюдение на обстановката в реално време (от сензори, датчици, камери и GPS), поддържа база данни за вътрешни и външни ресурси, списък и състояние на потенциално опасни обекти и обекти от критичната инфраструктура", обяснява Красимир Пингелов, изпълнителен директор на Електрон Прогрес.
На щанда на компанията свои решения демонстрираха и партньорите й. Сред тях са корпорацията Harris, Lockheed Martin, американският производител на настолни компютри с нулево електромагнитно излъчване API, производителят на безжични комуникационни решения за LTE/4G мрежи Aviat Networks (доскоро работещ под името Harris Stratex Networks), "заздравните" за ползване от военни поделения лаптопи на Panasonic, както и българският производител на UPS и конвертори IPS.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X