Операторски Мрежи

Европа сложи таван на цените за роуминга на SMS и данни

Владимир Владков

Вивиан Рединг, еврокомисар за телекомуникациите, успя да прокара промените в регулаторната рамка и през Съвета на телеком министрите.Европейските министри на телекомуникациите подкрепиха плана за ограничаване на цените, които плащат крайните потребители за изпращане на SMS и браузване в интернет през мобилните си телефони, когато са в чужбина. През септември Европейската комисия предложи сериозно намаляване на цените за пращане на текстови съобщения, като определи граница от 11 евроцента за цени на дребно и 4 евроцента - за пазара на едро. Средните цени на дребно в момента се движат около 29 евроцента, твърдят от ЕК. Другото предложение на комисията бе за лимитиране на цената на едро за мобилно сваляне на данни на 1 евро на MB и настоя за допълнително поевтиняване на разговорите в роуминг.
„Министрите отговориха положително на предложението на ЕК за бърз отговор по отношение на SMS и данните в роуминг", заяви Вивиан Рединг, европейски комисар за телекомуникациите.
Изменението в регламента за роуминга бе прието от Съвета на министрите на ЕС страните, в чието заседание България бе представена от председателя на ДАИТС Пламен Вачков. „Ако Европейският парламент подкрепи предложението на Съвета, от 1 юли 2009 г. потребителите ще плащат своите разговори в роуминг на секунда, при допълнително намаление на цените за гласова телефония, включително и по отношение на SMS-те и услугите за пренос на данни", заявиха от ДАИТС. Гласуваният от Съвета текст предвижда допълнителни мерки за прозрачност на тарифите и въвеждане на механизъм за контрол на цените на едро на роуминг услуги за пренос на данни до 2013 г., с цел да се преодолее шока при получаване на сметката", допълват от агенцията.
През миналата година гражданите на ЕС са изпратили през миналата година 2,5 млрд. SMS съобщения, генерирайки €800 млн. приходи за своите мобилни оператори, казват от комисията. Разликата в цената на едно съобщение, изпратено от абонат в чужбина, ползващ роуминг, и тази на същия SMS в собствената му страна, достига до 10 пъти.
Ограничаването на цената се разглежда като основен елемент за създаването на единен европейски телеком пазар и отличен начин да се демонстрира как той би подобрил живота на потребителите в ЕС.
Според предложението потребителите в роуминг ще получават автоматично съобщение с таксите за мобилни данни за страната, в която са влезли. От лятото на 2010 г. клиентите ще трябва да могат да определят сами предварително колко голяма сметка за роуминг могат да се позволят преди услугите да бъдат спрени. „Като допълнителна защита на потребителите от 1 май 2010 г., операторите ще трябва да предоставят на всичките си роуминг потребители възможност за използване на защитен месечен таван за роуминга на данни, при достигането на който предоставянето на услугата да се прекратява. Този таван не трябва да превишава 50 евро (без ДДС), но е предвидена възможност за предлагане и на други - по-високи или по-ниски стойности", обясняват от ДАИТС.
Таванът от евро на мегабайт за таксите на едро би трябвало да създаде добра среда за стимулиране на конкуренцията, заявяват от ЕК.
ЕК с поддръжката вече и на 27 страни членки на ЕС иска по-нататъшно намаляване на тавана за иницииране и получаване на обаждания в роуминг. През 2007 горната граница бе фиксирана на 46 евроцента на минута за изходящи и 22 евроцента на минута за входящи разговори в роуминг. Сега планът предвижда сваляне на тези лимити до €0,34 и €0,10 съответно, без ДДС, като тези цени трябва да действат от 1 юли 2012 г.
Ако Европейският парламент подкрепи роумниг регулацията, европейските потребители ще се възползват и от таксуването на секунда след 30-секунден първоначален период, когато инициират разговор в роуминг и отчитане на секунда при получаване на обаждане. Днес мобилните абонати плащат с 24% повече от реално изговорените минути при изходящи обаждания, и с 19% повече при приемане на разговор.

Позицията на България
В своето изказване Пламен Вачков е заявил, че България напълно подкрепя постигнатия компромис между държавите-членки на ЕС. „В същото време споделяме безпокойството на Германия по отношение на текстовете, които се отнасят до обработката на трафичните данни (кога и до кого е изпратено едно електронно съобщение)", добави Вачков. Тези разпоредби все още не са достатъчно ясни и биха могли да създадат предпоставки за злоупотреби. Независимо от това, отчитайки потенциалните ползи за мрежовата и информационна сигурност, българската страна може да приеме предложението като компромис, но приканва следващото Председателство и Европейската комисия да разгледат още веднъж този въпрос, за да има гаранции, че случаите на обработката на трафични данни ще бъдат ограничени.
„В контекста на предстоящите преговори по пакета от промени с Европейския парламент, бих искал да изразя нашата загриженост от нарастващата тенденция за включване в телекомуникационния пакет на текстове, които се отнасят до регулацията на съдържанието. Въпреки конвергенцията на телекомуникациите, медиите и информационните технологии, ние вярваме, че принципът на разделение на регулацията на преноса от регулацията на съдържанието следва да бъде съблюдаван и, поради това, бихме били скептични по отношение на включването на разпоредби, касаещи съдържанието в рамката за електронни съобщения", посочи Пламен Вачков.
Председателят на ДАИТС е участвал и в обсъжданията на втория периодичен преглед на универсалната телекомуникационна услуга и включването на широколентовия достъп в нейния обхват. В изказването си той е посочил, че ШЛ достъп вече се използва от 20% от европейските граждани. „Неговата употреба за различни цели като е-поща, електронни услуги, пренос на глас през Интернет постоянно се увеличава и той става неразделна част от нашето ежедневие. Същевременно нараства рискът от изключване от информация на гражданите, които нямат ШЛ достъп или не могат да си го позволят. С бързото развитие на технологиите и преминаването към „Интернет на бъдещето", рискът за т.нар. „цифрово разделение" се увеличава, тъй като пазарните условия все още не са достатъчен стимул за инвестиции във високоскоростни мрежи в селските и отдалечени региони", е добавил Вачков.
Друга причина за сравнително ниския процент на използване на широколентови услуги е недостатъчното разпространение на компютри в домакинствата. „Ако можем да създадем необходимите стимули и чрез правила на ЕС да насърчим домакинствата да купуват хардуер, бихме могли допълнително да стимулираме използването на широколентов достъп там, където той е наличен", е посочи ръководителят на българската делегация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X