Операторски Мрежи

Еврокомисията готви нова стратегия за оптични NGN мрежи за достъп

Владимир Владков

Европейската комисия е започнала обществено допитване относно регулаторните принципи, които ще се прилагат в държавите-членки на ЕС по отношение на широколентовите мрежи за достъп от ново поколение, които са базирани на оптични влакна. Тези NGN мрежи за достъп позволяват пренос на данни със скорост, неколкократно по-голяма от постиганата от сегашните мрежи от медни проводници. През новите NGN мрежи за достъп ще се доставя видеосъдържание с висока разделителна способност (като HDTV ) и редица интерактивни приложения.
ЕК иска да създаде обща регулаторна рамка за тези мрежи, с която да гарантира съгласувано третиране на операторите в ЕС. Според комисията това ще осигури предсказуемост в областта на регулирането, така необходимо за продължаване на инвестициите. Комисията провежда консултациите въз основа на проекта за препоръка, насочена към регулаторните органи на 27-те държави членки на ЕС, който предлага определения за хармонизирани категории от регулирани услуги, условия за достъп, нива на възвращаемост и подходящи рискови премии. Общественото допитване е отворено до 14 ноември 2008 г., след което ЕК ще финализира препоръката, вземайки предвид получените мнения, и ще я приеме официално през 2009 г. В момента в страните от ЕС съществуват 229 млн. линии с медни проводници и малко повече от 1 млн. оптични линии. Анализаторите предвиждат, че до 2011 г. в Европа ще бъдат похарчени още 20 млрд. евро за оптични NGN мрежи за достъп.
Нели Крус, еврокомисар по конкуренцията„Внедряването на новите мрежи от оптични влакна ще оформи условията на конкуренция в бъдеще. Нуждаем се от подходяща рамка, чрез която да предоставим на европейските компании справедлив достъп до новите мрежи. Нуждаем се от национални закони, които не само ще подкрепят необходимите значителни инвестиции в производството на влакна, но и ще засилят конкуренцията в областта на широколентовите услуги", заяви комисарят за конкуренцията Нели Крус.
Според Вивиан Рединг, еврокомисар за телекомуникациите, комисията „иска да намали обхвата на различията в регулаторните подходи в Европа в интерес на правната сигурност. Некоординирани или дори противоречащи си действия на националните регулаторни органи по отношение на мрежите от ново поколение биха могли сериозно да навредят на конкуренцията и да подкопаят единния европейски пазар. Предлагаме в частност прилагането на специфични за проекта рискови премии, така че да бъде възможно процъфтяването на конкуренцията, а в същото време инвеститорите да бъдат възнаградени според поетите рискове", допълва Рединг.
Експертите на ЕК са единодушни, че мащабното разгръщане на оптични NGN мрежи за достъп е задължително за предоставянето на нови широколентови услуги на европейските потребители. Въпреки че много оператори, включително традиционни телекоми и нови алтернативни играчи, са започнали масово изграждане на новата широколентова инфраструктура в някои от държави членки, Европа все още изостава от страни като САЩ и Япония.
Основният принцип на проекта за препоръка на Комисията е националните регулаторни органи да осигурят достъп до мрежите на доминиращите оператори на възможно най-ниско ниво. Това означава, че те трябва да гарантират достъп до кабелните канали на доминиращите оператори, които да позволят на конкурентите си да поставят свои собствени кабели в тях. Националните регулатори следва да наложат задължения за физически достъп (достъп до резервни неизползвани кабели) там, където не съществуват кабелни канали или гъстотата на населението е твърде ниска за устойчив бизнес модел. Запазва се достъпът до активни елементи, като например битстрийм, когато мерките от по-ниско ниво не са достатъчни за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията, твърдят от ЕК.
Проектът за препоръка предлага общ подход за осигуряване на недискриминационен достъп, както и методология за изчисляване на съответната норма на възвращаемост, включително рискова премия. Комисията счита, че за NGN мрежите за достъп нормите на възвращаемост следва да се определят, отчитайки рисковете, свързани с този вид инвестиция. Трябва да се има предвид, че номиналната средна претеглена стойност на капитала преди облагане с данъци за оператори на фиксирани и мобилни мрежи през последните години е между 8 и 12%, обясняват от Еврокомисията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X