Нови Технологии

Сингапурски учени създадоха умен материал от нов тип

Александър Главчев

Изследователи от Центъра за усъвършенствани 2D материали (CA2DM) на Националния университет в Сингапур са създали нов тип материали - със структурата на двуизмерен материал и със свойствата на електролит. От там очакват някой ден такива материали да се използват за доставяне на лекарства в тялото.

Двуизмерният материал е представлява тънък лист, състоящ се само от един слой атоми. Електролитът пък е вещество, което при разтваряне във вода или друг разтворител образува разтвор, който провежда електрически ток. За първи път в света сингапурски учени са успели да създадат материал, който съчетава тези свойства. Те са добавяли различни химически групи към известни 2D материали, които се зареждат с положително или отрицателно в разтворители.

Може би най-важният от резултат от проведената работа е откриването на способността на лист двумерен електролит да променя формата си в зависимост от външните условия. Обикновено двуизмерните материали са склонни да приемат формата на лист, тъй като повърхностните електрически заряди от същия заряд се отблъскват. Но двумерните електролити могат да се свият в във формата тръба, когато рН, температурата или концентрацията на йони в разтвора се променят. Тези тръби са толкова тънки, че могат да се нарекат едномерни. Те имат различни физични и химични свойства, но когато условията се променят до първоначалните, те отново могат да се разгърнат в лист. Учените дори са наблюдавали навиването на тръбите в сферични обекти.

Учените вярват, че има безброй начини за превръщане на графен и други двуизмерни материали в 2D електролити. Те вярват, че двумерните електролити са сходни по своите свойства с биологичните системи, тъй като са способни спонтанно да се сглобяват и да образуват нановлакна, които могат да се използват при създаването на мембрани за филтри, за доставка на лекарства и за производството на интелигентни електронни тъкани.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X