Нови Технологии

Разпознаване на човешки емоции за обществена безопасност

Александър Главчев

Група автори в изданието IEEE Network описват проект на система за разпознаване на емоции, базиран на 5G мрежа. За целта се анализират с помощта на изкуствен интелект не само мимиката и естеството на движенията на човешкото тяло, но и радиосигналите, излъчвани от личните му устройства.

Изследователите предлагат да се създаде такава система като елемент на умния град и според техния план тя трябва да гарантира безопасността на гражданите. Например, ако се забележи шофьор зад волана в признаци на психична неуравновесеност, тя може да предупреди пешеходците напред по маршрута за потенциалната опасност, обясняват авторите. Един от компонентите на системата изгражда "карти с емоции" и ако в някаква област бъде открито огнище на силни емоции, например гняв или страх, информацията за това може незабавно автоматично да бъде предадена на правоприлагащите органи.

Авторите признават, че за да реализират своя план, ще е необходимо да се решат много проблеми със сигурността, включително освобождаване на системата от възможността за неоторизирано прихващане и промяна на сигнали, както и свеждане до минимум на фалшивите тревоги.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X