Кариера

Български експерти могат да кандидатстват за програмата "Изкуствен интелект и етика"

Мария Динкова

До 31 март български експерти могат да кандидатстват за програмата "Изкуствен интелект и етика", организирана от Гьоте-институтите в София, Букурещ, Анкара, Атина, Загреб и Сараево. Интердисциплинарната платформа за обмен е насочена към учени, изследователи, ИТ специалисти, хуманитаристи и артисти.

Проектът цели изследване и задълбочено осмисляне на актуални въпроси в сферата, с фокус върху ролята на изкуствения интелект върху живота на хората. Идеята е да се представи отворена тематична рамка за дебат и излагане на различни гледни точни и аспекти в контекста на AI и връзката му с човечеството.

Трима български участници ще бъдат избрани да се включат в програмата и в мрежа от 18 специалисти и десетки партньори и лектори от България, Румъния, Гърция, Турция, Босна и Херцеговина и Хърватска. Те ще споделят и задълбочават своето разбиране и принос в темите на проекта, изучавайки етиката през призмата на политиката, законодателството и икономиката.

Тематична рамка
От Google и Netflix до Facebook и TikTok, от търсенето в интернет до онлайн преводачите, социалните мрежи и онлайн маркетинга - изкуственият интелект и алгоритмите са неизменна част от ежедневието ни. Наред с новите възможности за иновация във всички сфери на живота изкуственият интелект поставя и редица етически въпроси.

Именно пресечните точки между изкуствен интелект и етика са в основата на проекта EthicAI на Гьоте-институтите от Югоизточна Европа през 2021 г. В следващите шест месеца те ще предложат разнообразна онлайн програма с уъркшопи, лекции и дискусии, които ще засегнат теми от четирите области:

● Лингвистика: усвояване и обработване на езика, преводи, езикът като комуникация между човек и ИИ;
● Проблемни точки: когнитивни процеси, грешки, дискриминация, защита на данни, ИИ като инструмент за справяне с конфликти и етически проблеми или стъпка към утвърждаването им;
● Креативност: творчество, базирано на алгоритми, авторско право и цензура;
● Медия: използването на личните данни в политическата поляризация; пропаганда и реклама; бъдещето на deepfake;

В рамките на проекта ще се проведе EthicAI=Labs - лабораторен формат, в който ще бъдат сформирани интердисциплинарни екипи от учени (компютърни науки, физика и др.), изследователи (философия, социология, антропология, културология, лингвистика), артисти и куратори. Във всеки екип ще се дискутират конкретни проблеми и ще се търсят решения. Участниците ще участват в уъркшопи с утвърдени специалисти от региона на Югоизточна Европа и от Германия, ще има още менторски сесии, възможност за продуциране на малки проекти и др. Всеки участник ще получи стипендия в размер на 700 евро.

Всички подробности за проекта, програмата и кандидатстването ще откриете тук.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X